HUK1107 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Roma Hukuku (Yıllık) HUK1107 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28X2 56 4 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, güncel hukuk sistemimizle, özellikle borçlar hukuku ve eşya hukuku sistemimizle Roma hukukunu karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Dersin İçeriği Roma devletinin kuruluşu ile Roma borçlar hukuku ve Roma eşya hukuku.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenciden şunlar beklenmektedir: - Hukuk nosyonunu siyasi ve tarihi açıdan inceleyebilmesi - Roma devletinin tarihi ve siyasi yapısını öğrenebilmesi - Roma hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olması - Türk özel hukuk sistemini Roma hukuku temelinde anlayabilmesi - Çağdaş Avrupa hukuk sistemini anlamak konusunda Roma hukukunun işlevini tartışabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk öğretiminde Roma hukuku
2. Hafta Roma hukukunun yaratıcı ve yürürlük kaynakları
3. Hafta Roma hukukunun yaratıcı ve yürürlük kaynakları
4. Hafta Roma hukukunun yaratıcı ve yürürlük kaynakları
5. Hafta Roma hukukunun hukuksal dönemleri
6. Hafta Roma hukukunun hukuksal dönemleri
7. Hafta Roma özel hukuk sistemi
8. Hafta Roma hukukunun temel kavramları
9. Hafta Roma yargılama hukuku
10. Hafta Hak ehliyeti ve koşulları
11. Hafta Hukukî işlem kavramı ve türleri
12. Hafta Hukukî işlem ehliyeti/Ek davalar
13. Hafta Hukukî işlemlerin geçersizliği
14. Hafta Ara Sınav
15. Hafta Borçlar hukuku/Borç ve edim kavramları
16. Hafta Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluk Türleri
17. Hafta Sözleşmesel Sorumluluk ve Sorumluluk Ölçütleri
18. Hafta Zarar kavramı/Haksız Fiil Zararı/Sözleşme Zararı
19. Hafta Contractus (sözleşme) kavramı/Yazılı/Sözlü sözleşmeler
20. Hafta Contractus (sözleşme) kavramı/Yazılı/Sözlü sözleşmeler
21. Hafta Real sözleşmeler
22. Hafta Rızaî sözleşmeler
23. Hafta Satış sözleşmesi
24. Hafta Satış sözleşmesi
25. Hafta Diğer rızaî sözleşmeler
26. Hafta Haksız fiiller
27. Hafta Haksız fiiller
28. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar DERS KİTABI: Söğütlü, Ö.: Roma Özel Hukuku Ders Kitabı, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara 2022. YARDIMCI KAYNAK: Koçhisarlıoğlu, C./Söğütlü Ö.: Roma Özel Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Gözden Geçirilmiş ve Değiştirilmiş 5. Baskı, Ankara 2022.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4