HUK1103 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni Hukuk (Yıllık) HUK1103 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Bahar)
28x4 14x4 112 4 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Medeni Hukuk’un başlangıç hükümleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmesi ve bu bilgiler ışığında hukukun diğer dallarında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca kişiler hukukuyla ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Medeni Hukuk’un başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişilik hakkı, kişilik hakkını koruyucu davalar, kişisel durum kavramlarının incelendiği bir özel hukuk disiplinidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Medeni Hukuk’un genel hükümlerinin hukukun genelinde uygulanabilmesinin sağlanması • Kişiler hukukunun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma • Aile hukukunun temel kavramları hakkında bilgi edinme • Dersin pratik çalışmalarla zenginleştirilerek, öğrencinin somut olaylar karşısında hukuki probleme çözüm bulabilmesini sağlama • Yargıtay’ın içtihat ve kararlarının üzerinde durularak uygulama hakkında bilgi kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Giriş, hukuk kavramı, kamu hukuku özel hukuk ayırımı
2. Hafta -Hukukta kaynak kavramı, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler
3. Hafta Örf ve adet hukuku -Hakim tarafından yaratılan hukuk -Öğreti görüşleri
4. Hafta - Hak kavramı ve Hakların çeşitleri
5. Hafta -Hak sahibi, hakların kazanılması ve kaybedilmesi
6. Hafta -Hakkın kazanılmasında iyiniyet ve dürüstlük kuralı -Hakların korunması
7. Hafta -Kişiler hukukuna giriş -Kişi ve Kişilik Kavramı -Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
8. Hafta -Hak ehliyeti
9. Hafta -Fiil ehliyeti
10. Hafta Kişisel durum -Kişinin Adı -Hısımlık -Yerleşim yeri -Kişisel durum sicilleri
11. Hafta -Kişiliğin Korunması -Kişilik hakkının içeriği -Korunması
12. Hafta Tüzel Kişiler -Kavram -Genel kurallar
13. Hafta -Dernekler
14. Hafta -Vakıflar
15. Hafta -Aile hukukunun temel kavramları ve özellikleri
16. Hafta -Nişanlanma -Önemi, özellikleri, şartları
17. Hafta -Nişanlanmanın hükümsüzlüğü -Nişanlanmanın hükümleri -Nişanlanmanın sona ermesi
18. Hafta -Evlenme kavramı, genel açıklamalar
19. Hafta -Evlenmenin şartları, -maddi şartları -şekli şartları
20. Hafta -Eşlerin kişisel ilişkileriyle ilgili işlemler -Hak ve yükümlülükler
21. Hafta Mali ilişkiler, mal rejimleri
22. Hafta Evliliğin sona ermesi -Ölüm gaiplik, cinsiyet değişliği gibi nedenlerle sona erme -Evlenmenin hükümsüzlüğü -Evlenmenin yokluğu -Butlanı
23. Hafta Boşanma -Kavram -Sebepler
24. Hafta Boşanmanın Hukuki sonuçları
25. Hafta Soybağı kavramı -Soybağının kurulması -Soybağının reddi -Sobağının hükümleri, velayet
26. Hafta Aile topluluğu -Nafaka yükümü ve ev düzeni
27. Hafta -Vesayet hukuku -Vesayet Organları -Vesayeti gerektiren haller -Vasinin atanması
28. Hafta Vesayetin sona ermesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Prof.Dr. Mustafa Dural/ Prof.Dr. Suat Sarı- Türk Özel Hukuku Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Filiz Kitabevi. 2. Prof. Dr. Mustafa Dural/Prof.Dr. Tufan Öğüz - Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi. 3. Prof. Dr. Mustafa Dural/Prof.Dr. Tufan Öğüz/ Prof.Dr. Mustafa Alper Gümüş - Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi 4. Kemal Oğuzman/ Nami Barlas, Medeni Hukuk, Vedat Kitapçılık 5. Dersi izlerken yanınızda mutlaka Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu bulundurmanız zorunludur.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5