HUK229(1)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Hukuk Tarihi HUK229 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x2 56 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Halil Cin
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cumhuriyet dönemine kadar Türk hukuk sistemi ile ilgili bilgiler vererek hem pozitif hukuk sisteminin hem de yapılan hukuk reformunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Tarihteki ilk Türk devletlerinden başlayarak 1926 da Medeni Kanunun kabulüne kadar olan süreçte hukuk kurallarının ve hukuki kurumların gelişim sürecini incelemek dersin ana amacıdır..Bu çerçevede İslamiyet öncesi dönem kısaca incelendikten sonra Osmanlı hukuk sistemi –İslam Hukuku Örfi hukuk ayrımı-, devlet teşkilatı,adliye teşkilatı, Osmanlı’da gayrimüslimler,ceza hukuku,kölelik, vakıflar, aile hukuku, Mecelle ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Osmanlı arazi sistemi ve Osmanlı Hukukunun Tanzimat sonrası yaşadığı değişimler ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Hukuk kurallarının ve kurumlarının temelinde yatan oluşum ve gelişmelerini sağlayan sosyal, siyasi , iktisadi, dini, ahlaki, felsefi, faktörleri inceleme 2-Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi bazı hukuki kavramları, objektif ve ilmi esaslara göre yorumlamayı sağlama 3-Yetersiz kalan güncel hukuku güncelleyebilmek için gerekli olan hukuk kültürüne sahip olma 4-Cumhuriyet döneminde yapılan hukuk devrimi kavrayabilme 5-Günümüzde derdest olan bazı vakıf, miras, aile ve arazi hukuku davalarında hukuk tarihi bilgisinin gerekmesi ve bu davaları çözülmesine katkı sağlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk tarihinin konusu bölümleri önemi
2. Hafta İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihi
3. Hafta İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk hukuku
4. Hafta İslam Hukukunun kaynakları ve teşekkülü
5. Hafta İslam hukukunda devletin yapısı Hilafet
6. Hafta Osmanlı hukuk sistemi-Örfi hukuk-kaynaklar ve gelişim
7. Hafta Osmanlı devlet teşkilatı, padişah, kardeş katli, kul sistemi
8. Hafta Divan-ı Hümayun ve önemli devlet görevlileri
9. Hafta Osmanlı taşra teşkilatı
10. Hafta Osmanlı yargı teşkilatı
11. Hafta Gayrimüslimler
12. Hafta Osmanlı devletinde gayrimüslimler
13. Hafta Osmanlı ceza hukuku genel hükümler
14. Hafta Had-Kısas ve diyet suçları ve cezaları
15. Hafta Tazir suç ve cezaları
16. Hafta Kişiler Hukuku Gerçek kişiler
17. Hafta Osmanlı hukukunda kölelik
18. Hafta Osmanlı hukukunda vakıflar
19. Hafta Osmanlı aile hukuku genel bilgiler, Hukuk-i Aile Kararnamesi
20. Hafta Osmanlı hukukunda evlenme: tanımı, şartları
21. Hafta Osmanlı hukukunda evlenme akdinin çeşitleri, çok evlilik, şahsi ve mali yükümlükleri
22. Hafta Osmanlı hukukunda boşanma
23. Hafta Osmanlı miras hukuku: Şer’i Miras Hukuku
24. Hafta Örfi miras hukuku
25. Hafta Osmanlı arazi hukuku: Toprak çeşitleri
26. Hafta Tımar sistemi
27. Hafta Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku, Tanzimat döneminde çıkarılan kanunlar
28. Hafta Bugünkü hukuk sistemine geçiş
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Halil Cin, Prof. Dr. Gül Akyılmaz; Türk Hukuk Tarihi, Sayram yayınları, Konya 2016
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ2

4

5

3

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ3

4

4

 

 

 

3

4

 

 

 

3

 

4

ÖÇ4

 

4

 

 

3

4

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

3

2

4

 

4

 

 

 

 

4

 

3