HUK229


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Hukuk Tarihi (Yıllık) HUK229 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Seda ESİRGEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cumhuriyet dönemine kadar Türk hukuk sistemi ile ilgili bilgiler vererek hem pozitif hukuk sisteminin hem de yapılan hukuk reformunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Hukuk Fakültesi öğrencilerine, hukukun özü, gelişmesi, bu gelişim sonucunda oluşan kurumların özellikleri bilinmek zorundadır. Bu genel atmosfer içerisinde Türklerin hukuksal gelişmesini bilmek büyük önem arz etmektedir. Zira başka hiçbir şekilde bilimde görülmeyen özellik hukukun temelidir: hukuk kurallarına doğrudan doğruya tarihten gelen anlayış biçimleri can verir. Bu bakımdan günümüz Türk Hukukunun gelişme zaaflarını görmek ancak Türk Hukuk tarihini bilmekle mümkündür.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Hukuk kurallarının ve kurumlarının temelinde yatan oluşum ve gelişmelerini sağlayan sosyal, siyasi , iktisadi, dini, ahlaki, felsefi, faktörleri inceleme, 2- Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi bazı hukuki kavramları, objektif ve ilmi esaslara göre yorumlamayı öğrenme, 3- Yetersiz kalan güncel hukuku güncelleyebilmek için gerekli olan hukuk kültürüne sahip olma, 4- Cumhuriyet döneminde yapılan hukuk devrimi kavrayabilme ve 5- Günümüzde derdest olan bazı vakıf, miras, aile ve arazi hukuku davalarında hukuk tarihi bilgisini öğrenme ve bu davaları çözülmesine katkı sağlamadır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk Tarihinin Konusu, Bölümleri, Önemi
2. Hafta Türk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri
3. Hafta Türk Hukuk Tarihinin Önemi
4. Hafta Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu
5. Hafta İslamiyetten Önce Türk Hukuku ve Kaynakları
6. Hafta Türklerin Yaşadığı Bölgenin Coğrafi Durumu ve Türk Devletlerinin Genel Nitelikleri
7. Hafta Mete Zamanında Hun Devleti ve Bu Devletin Hukuku Hakkında Bilinenler
8. Hafta Göktürk Devleti ve Hukuku
9. Hafta Uygurlar ve Hukukları
10. Hafta Türklerin İslamiyetten Önce Kabul Etmiş Oldukları Dinler
11. Hafta İslamiyetten Sonra Türk Hukuku ve İslam Hukuku
12. Hafta İslam Ceza Hukuku
13. Hafta Diyet (Kanlık), Hadd ve Ta’zir
14. Hafta İslam Özel Hukuku
15. Hafta İslam Miras Hukuku
16. Hafta Vakıf
17. Hafta Osmanlı Devleti’nin Kamu Hukuku ve Örgütü
18. Hafta Devletin Merkez Örgütü
19. Hafta Merkezdeki Askeri Örgüt
20. Hafta Devlet Örgütünün Temeli Olarak Dirlik (Tımar) Sistemi
21. Hafta Taşra Yönetim Örgütü
22. Hafta Avrupa Hukuku’nun Gelişmesi
23. Hafta Avrupa Hukuku’nun Gelişmesi
24. Hafta Tanzimat’tan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi
25. Hafta Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku – Kamu Hukuku
26. Hafta Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku – Özel Hukuk
27. Hafta Batı – İslam – Uzakdoğu Hukukları Hakkında Karşılaştırmalı Bilgiler
28. Hafta Batı – İslam – Uzakdoğu Hukukları Hakkında Karşılaştırmalı Bilgiler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Coşkun Üçok, Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, Turhan Yayınları, Ankara 2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ2

4

5

3

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ3

4

4

 

 

 

3

4

 

 

 

3

 

4

ÖÇ4

 

4

 

 

3

4

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

3

2

4

 

4

 

 

 

 

4

 

3