HUK1101 (Türkçe P.)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Başlangıcı (Yıllık) HUK1101 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Bahar)
28 x 2 56 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hukukun temel kavram ve ilkelerini anlama ve yorumlama; hukuk düşünce ve bilincine sahip olma; hukuk mantığıyla düşünme bilgi ve becerisi sağlama
Dersin İçeriği Hukukun temel kavram ve ilkeleri, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının çeşitleri, kanunların uygulanması, hukuksal ilişkiler ve haklar, gerçek ve tüzel kişiler, hakların korunması, hukukun kollara ayrılışı, konularının irdelenmesini ele alan derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ● Hukukun temel kavram ve ilkelerini bilinçle algılama, ●Hukukun devlet, toplum ve bireyin yaşamındaki zorunluluğunu ve önemini kavrama, ●Hukuk mantığıyla düşünebilmeyi sağlama, ●Hukuka bağlı ve saygılı olma ●Hukuki kavramları dikkatlice öğrenme ve kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Dersin niteliğinin açıklanması, kitap, kaynak önerileri- sosyal yaşam, sosyal düzen ve hukuk ilişkisi
2. Hafta -Sosyal düzen kurallarının türleri.
3. Hafta Hukuk kurallarının analizi -Hukuk kurallarının öğeleri -Hukukun amaçları -Hukukta yaptırımlar
4. Hafta Pozitif hukukun organik, biçimsel ve sosyolojik kaynakları, -Örf ve adet hukuku
5. Hafta -Yazılı hukuk, -Kanunlar, kanun hükmünde kararnameler
6. Hafta -Tüzükler ve yönetmelikler
7. Hafta - Hukuk kurallarının çeşitleri: Emredici, yorumlayıcı, ve tamamlayıcı kurallar
8. Hafta -Kanunlaştırma yöntemleri -Kanunlaştırma yöntemlerinde çeşitli hukuk sistemleri
9. Hafta -Türkiye'de Cumhuriyet öncesi kanunlaştırma
10. Hafta -Türkiye'de Cumhuriyetle başlayan kanunlaştırma
11. Hafta -İçtihat hukuku -Yüksek dereceli mahkemeler -Bilimsel İçtihatlar
12. Hafta -Hukukun kollara ayrılışı: Özel Hukuk Dalları
13. Hafta -Özel Hukuk dalları
14. Hafta -Kamu Hukuku dalları
15. Hafta -Kamu Hukuku dalları
16. Hafta -Kamu Hukuku Dalları
17. Hafta Hukukun temeli konusundaki kuramlar
18. Hafta -Kanunların yer ve zaman bakımından uygulanması
19. Hafta -Kanunların geçmişe dokunması
20. Hafta -Kanunların anlam bakımından uygulanması: Yorum türleri
21. Hafta -Yorumlamada Yararlanılan Mantık Kuralları
22. Hafta -Hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisi
23. Hafta -Hukuksal ilişkiler ve haklar: -Hakların türleri
24. Hafta -Hak sahibi (Kişi kavramı): -Gerçek ve tüzel kişiler
25. Hafta -Hakların kazanılması ve yitirilmesi
26. Hafta -Hukuksal eylemler ve hukuksal işlemler: -Hukuka aykırı eylemler -Hukuksal işlemin geçerliliği
27. Hafta -Hukuksal işlemin türleri
28. Hafta -Hakların korunması ve hakların korunması yolları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar A. Güriz, Hukuk Başlangıcı, A. Ş. GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, K. GÖZLER, Hukuka Giriş.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 4

 

 4

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 3

 

 

 

 3

 4

 

 

 

 

ÖÇ4

3

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 5

 

 

 

 

 

 5

 

5