EKO1101 (Türkçe P)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ekonomi (Yıllık) EKO1101 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28x2 56 4 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere mikro iktisadın ve makro iktisadın temel kavramalarını öğretmektir. Dersi tamamlayan öğrenciler iktisadın temel sorularını ve çözümleme araçlarını tanıyacaktır. Çevrelerinde gerçekleşen temel iktisadi olayları iktisatçıların nasıl çözümlediğini anlayabilecektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; - uygulamada karşısına çıkacak sorunlardaki temel ekonomik kavramlara hakim olur, -Ekonominin temel kavramlarını ve teorilerini öğrenir -Siyasal gelişmeleri ekonomik perspektifle değerlendirir. -Devlet müdahelelerini öğrenir, değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ders Tanıtımı
2. Hafta İktisadın Tanımı
3. Hafta İktisatta Grafiklerin ve Matematiğin Kullanımı
4. Hafta Arz, Talep ve Piyasa Dengesi I
5. Hafta Arz, Talep ve Piyasa Dengesi II
6. Hafta Esneklikler
7. Hafta Tüketici Teorisi I
8. Hafta Tüketici Teorisi II
9. Hafta Üretim ve Maliyetler
10. Hafta Tam Rekabet Piyasası
11. Hafta Monopol, Oligopol vd.
12. Hafta Mikro İktisatta Soru Çözümleri ve Uygulamalar
13. Hafta Mikro İktisatta Soru Çözümleri ve Uygulamalar
14. Hafta Makro İktisadın Tarihi Gelişimi
15. Hafta Milli Muhasebe Kavramları
16. Hafta Harcama ve Üretim Muhasebe Denklemleri
17. Hafta Milli Gelir Teorisi I
18. Hafta Milli Gelir Teorisi II
19. Hafta Kapitalist Ekonomilerde Konjonktür
20. Hafta Para Politikası
21. Hafta Toplam Arz- Toplam Talep Tahlili
22. Hafta Neoliberalizm
23. Hafta Enflasyon- Deflasyon
24. Hafta İşsizlik
25. Hafta Ödemeler Dengesi Hesapları
26. Hafta Ülkeler Arasında Sermaye Hareketleri
27. Hafta Makro İktisatta Soru Çözümleri
28. Hafta Makro İktisatta Soru Çözümleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 70
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Mehmet Tomanbay, Genel Ekonomi 2- Yılmaz Kılıçarslan ve Ethem Esen, İktisada Giriş 3- Cem Somel, Makroiktisada Giriş
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

  

 4

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 3

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 4