HUK444


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik II: Uluslararası Finans Hukuku HUK444 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14x2 - 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Lamiha Öztürk
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası Finans hukuku devletleri ve uluslararası örgütleri içeren ekonomik ilişkilerin incelenmektir. Uluslararası finans hukuku ve Avrupa Birliği para birliği ile kurumlarının temel ilkelerinin ve uluslararası para ve finans sisteminin işleyişinin açıklanması, uluslararası düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerinin kazandırılması
Dersin İçeriği 1-Uluslararası Finans hukuku tanımı, ticaret hukukundan farklılıkları, Uluslararası Finans Hukukun kamu hukukunun bir parçası olup olmadığı tartışılması, 2-Uluslararası Finans ve para piyasaların işleyiş şekli, 3-Bretton Woods sistemin yapısı, Montevideo ve Viyana anlaşmaları, Döviz piyasası, Avrupa Birliğin hukuki yapısı, 4-AB Adalet divanı, AB Para birliğin yapısı, işleyişi, 5-AB Parlamentosunun işleyişi ve rolü, Ortak tarım politikasının doğurduğu uyuşmazlıkları vd. konulara yer verilecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası Finans Hukukun taraflarını açıklar 2. Uluslararası Finans piyasaların temel kavramlarını tanımlar 3. Para piyasasının işleyişi ve döviz piyasasının yapısı hakkında bilgi sahibidir 4. AB Adalet Divanının yapısı, prosedürler, tüzüğü, yargı süreci ve karar mekanizması hakkında bilgi sahibidir 5. AB Parasal birliği temel ilkeleri hakkında bilgi sahibidir ve işleyişini açıklar 6. AB Adalet divanında uyuşmazlık davalarına ilişkin sorunları tartışabilir 7. Blokchain teknolojisi hakkında bilgi sahibidir ve küresel ticaret platformunun işleyişi hakkındaki sorunları tartışabilir 8. Ekonomik ve parasal birliğin teknik yapısı ve Türkiye’nin sisteme dahil olması hakkında bilgi sahibidir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, tanımlar
2. Hafta Finansal Sistem, Uluslararası ekonomi ve Finans hukuku
3. Hafta Bretton Woods Sistemi, İMF
4. Hafta Montevideo sözleşmesi, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (VCLT)
5. Hafta Sermaye ve Ticaret Pazarına Genel Bakış, Finansal Piyasaların Türleri ve Fonksiyonları
6. Hafta Döviz Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
7. Hafta Avrupa Birliği Adalet Divanı, Kompozisyon ve Tüzüğü, Yargı Süreci, Ara İşlemler, Hızlandırılmış Prosedür, Avrupa Birliği Konseyi.
8. Hafta Ekonomik ve Parasal Birlik, Ekonomik ve Parasal Birliğin Aşamaları, Ortak Tarım Politikası, Uygulamada OTP
9. Hafta Avrupa Parlamentosunun Rolü, Yapısı, Avrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı.
10. Hafta AB. Örnek Olay, Nice Act
11. Hafta Blockchain tekonolojisi, Küresel Ticaret Dijitalleştirme platformu
12. Hafta Ekonomik ve parasal birliğin teknik yapısı ve Türkiye’nin sisteme dahil olması
13. Hafta EuroBond Piyasası: Para Politikası Gelişmeleri ve Sonuçları
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar The creation of a common European bond market, march 2010, A Selection of ELEC Publication. Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016. Christoph Herman, Corinna Dornacker, International and European Monetary Law, SpringerBriefs in Law, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

 

O1

5

4

5

4

3

4

5

5

3

3

 

5

5

 

O2

5

3

4

3

 

3

5

 

3

3

3

5

5

 

O3

4

4

3

4

4

5

4

3

 

3

 

3

5

 

O4

4

3

3

3

 

 

5

5

4

4

3

5

5

 

O5

3

3

 

 

4

4

5

4

 

3

5

3

4