HUK447


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik I: Kurgusal Duruşma I (İngilizce) HUK447 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Larry White
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin kurgusal duruşma yarışması hakkında bilgi sahibi olması ve hazırlanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, kurgusal duruşma ve yarışma sürecine giriş niteliğindedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası hukuka eleştirel yaklaşım 2. Hukuktaki gelişmeleri izleyip yorumlayabilme 3. Sözlü ve yazılı ifade yeteneği 4. İngilizcenin profesyonel bağlamda kullanılabilmesi 5. Hukukun evrensel ilkelerini içselleştirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Savcı beyanının incelenmesi
3. Hafta Savunma beyanının incelenmesi
4. Hafta Hükümetin savunması
5. Hafta Yarışma teknikleri
6. Hafta Sözlü sunumlar
7. Hafta Yarışmaya hazırlanma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Araştırma
10. Hafta Araştırma
11. Hafta Yarışma için taslak hazırlama
12. Hafta Sunum teknikleri
13. Hafta Sunum teknikleri
14. Hafta İnceleme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Class materials ICC Moot Court Website
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

4

 5

4

 3

4

5

 5

 3

 3

 

 5

 5

ÖÇ2

5

3

4

3

 

5

 

3

 3

 3

 5

 5

ÖÇ3

4

3

4

4

5

 4

3

 

 3

 

 5

ÖÇ4

 4

3

 3

 3

 

 

5

5

4

 3

5

 5

ÖÇ5

3

  

 4

 4

 5

4

 

3

 5

3

 4