HUK425


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku (Yıllık) HUK425 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x2 56 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr. Hakan KARAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Ticaret Kanunu düzenlemesine göre sigorta hukuku ve deniz hukuku öğretimi.
Dersin İçeriği Türk Ticaret Kanunu düzenlemesine göre, sigorta ve deniz hukukunun kavram ve prensiplerinin, teorik ve uygulama yönünden öğretimidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku'nun temel konseptini tanımlayabilme - Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku'nun temel kavramlarını açıklayabilme -Sigorta hukuku sözleşmelerinin temel kavramlarını öğrenme -Deniz Ticareti Hukuku sözleşmelerinin temel kavramlarını öğrenme - Derse ilişkin uyuşmazlıkları çözebilme - Öğrenmiş olurlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Risk Kavramı; Sigorta Kavramı ve tasnif
2. Hafta Sosyal Sigorta ve Özel Sigorta ayırımı
3. Hafta Tazminat Sigortalarının esasları
4. Hafta Teminatın tespiti
5. Hafta Aktif ve Pasif Sigortalarda teminat
6. Hafta Pasif Sigortası ve Pasif Sigortalarda Teminat
7. Hafta Sigorta Sözleşmesi ((Tanımı / Taraf / Form / Özellikler / Sonlandırma))
8. Hafta Sigorta Sözleşmesi ((Tanımı / Taraf / Form / Özellikler / Sonlandırma))
9. Hafta Sigorta Sözleşmesi ((Tanımı / Taraf / Form / Özellikler / Sonlandırma))
10. Hafta Sigorta Sözleşmesi ((Tanımı / Taraf / Form / Özellikler / Sonlandırma))
11. Hafta Pratik Çalışma
12. Hafta Pratik Çalışma
13. Hafta Sınav
14. Hafta Sınav
15. Hafta Sigortada Ödeme
16. Hafta Sigortada Ödeme
17. Hafta Sigortada Ödeme
18. Hafta Deniz Ticaretinin özellikleri
19. Hafta Gemi Kavramı
20. Hafta Gemi Adamı
21. Hafta Navlun Sözleşmesi
22. Hafta Konişmento ve özellikleri
23. Hafta Deniz Kazaları (Müşterek avarya / Kurtarma ve Yardım)
24. Hafta Deniz Kazaları (Müşterek avarya / Kurtarma ve Yardım)
25. Hafta Pratik Çalışma
26. Hafta Pratik Çalışma
27. Hafta Sınav
28. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - CAN, Mertol, Türk Özel Sigorta Hukuku 2018. - KENDER, Rayegan, Sigorta Hukuku - ÇEKER, Mustafa, Sigorta Hukuku
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

   

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 4

 

 

 

 

  

ÖÇ2

5

4

 

4

 

 

4

 

 4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

 4

 

  

 4

 

 

5

  

ÖÇ4

 

4

 

 

  

3

 5

 

 5

   4

    5

 

ÖÇ5

 4

  

5

 

 

 

 4

 4

 

 

 5