HUK420


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku (Uygulama) HUK420 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14x2 - - - - - 28 0 2

Ders Sorumluları Özcan GÜVEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Dersin amacı Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler) ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerini pratik çalışmalar ve mahkeme kararlarıyla pekiştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, öğrencilerin geçmiş dönemlerde öğrendikleri ceza hukuku bilgilerinin pratik çalışmalar ve mahkeme kararları yardımıyla uygulamaya yönelik olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hukuki kavramları kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkartma ve uygulayabilme becerileri sağlamak 2. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme yetenekleri geliştirmek 3. Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, mahkeme karar incelemeleri ve diğer mesleki ve akademik çalışmalar ile kolektif çalışma becerisinin kazanılmasını sağlamak. 4. Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak 5. Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini sağlamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler) ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku arasındaki farklılıkların belirlenmesi.
2. Hafta Kast, taksir ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
3. Hafta Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
4. Hafta Suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı ile bunlara ilişkin mahkeme kararlarının incelenmesi.
5. Hafta Hayata karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
6. Hafta Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
7. Hafta Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
8. Hafta Ara sınav.
9. Hafta Hürriyete karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
10. Hafta Şerefe karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
11. Hafta Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
12. Hafta Malvarlığına karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
13. Hafta Kamu güvenine karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
14. Hafta Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar ve ilgili mahkeme kararlarının incelenmesi.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) %60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yay., 2017. Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yay., 2017. Türkan Yalçın Sancar / Timuçin Köprülü, Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları, Savaş Yay., 2017. Timuçin Köprülü, Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Pratik Çalışma Kitabı, Savaş Yay., 2017.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 

 5

 

 5

 

ÖÇ2

  4  

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

  

 

ÖÇ5

 

 

  

 

 

 

  3