HUK415


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçmeli I: Tüketici Hukuku HUK415 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
2 x 14 28 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Naz Güneş
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tüketici kavramı ve tüketicilik hareketi. Tüketicinin korunmasının geliştirilmesi. Tüketicinin korunmasına ilişkin AB mevzuatı. Türkiye'de Tüketicinin Korunması. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Tüketici Hakları. Tüketici işlemleri ve tüketici uyuşmazlıkları. Arızalı mal ve hizmetler. Finans sektöründe tüketicilerin korunması. Uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve uygulaması.
Dersin İçeriği Bu ders, aşağıdaki konularda teorik ve pratik tartışmaları kapsayan bir dönemlik bir derstir; - Tüketici ve tüketicinin korunması kavramı, - Tüketici hakları ve tüketici haklarının geliştirilmesi, - Tüketicinin korunmasına yönelik farklı yöntemler, - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun) kapsamına giren kavramları anlamak, - Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin güncel kararlar, gelişmeler ve tartışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; - Tüketici ve tüketici işlemi kavramını anlamak ve ticari işlemler ile tüketici işlemlerini birbirinden ayırma becerisini geliştirecek, - Tüketici haklarını tartışabilecek, - Tüketicinin korunmasının farklı ülkelerdeki gelişimini, Türkiye ve Türk Hukukundaki yerini analiz edebilecek, - Ortaya çıkabilecek farklı uyuşmazlıkları ve bu uyuşmazlıkların çözümünü anlayabilecek ve açıklayabilecek, - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanunda düzenlenen temel konuları analiz edebilecek, - Uyuşmazlık çözüm yollarını tanımlayabilme ve bunları uygulayabilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici hukuku nedir?
2. Hafta Tüketiciyi koruma politikalarının tarihsel gelişimi (ulusal, AB çapında ve uluslararası yönler)
3. Hafta Tüketiciyi koruma politikalarının tarihsel gelişimi (ulusal, AB çapında ve uluslararası yönler)
4. Hafta Türk ve AB tüketici hukukunun kaynakları (sistematik yaklaşım)
5. Hafta Temel tanımlar ve kavramlar (örneğin “tüketici”, “mal”, “hizmet”)
6. Hafta Tüketici işlemi – tanımlar, unsurlar ve emsal durumlar
7. Hafta Tüketici işlemi ile ticari işlem arasındaki fark nedir?
8. Hafta Vize haftası
9. Hafta Ayıplı mallar ve hizmetler
10. Hafta Ayıplı mallar ve hizmetler
11. Hafta Tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi ve dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk
12. Hafta Tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi ve dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk
13. Hafta Tüketici sözleşmeleri türleri
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Öğrencilerle paylaşılan haftalık slaytlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

O1

 

 

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

 

4

 

O3

4

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

5

 

O4

 

 

 

4

 

 

 

3

 

3

 

 

 

O5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5