HUK404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Tıp (İngilizce) HUK404 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
2x14 - - - - - 28 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Yaşar BİLGE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilirkişi rapor değerlendirme süreçleri, sorumluluk hukuku ile kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilme süreçlerinin öğrenilmesi, kavramlaştırılması ile bu alanda değerlendirme beceri ve tutum geliştirilmesidir. Ölüm ve çeşitleri, yaralar, doğum ve çocuk düşürme, cinsel saldırılar, ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur.
Dersin İçeriği Tıp kurallarına göre adaletin sağlanmasına yönelik yapılan bilimsel bilgi, beceri ve tutumların bütünü.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Adli tıbbın temel kavramlarını öğrenme -Adli tıbbın hukuk uygulamasındaki önemini ve anlamını ayırt edebilme -Yaraların farklı tiplerini anlayabilme -Kurumlar ve bilirkişi raporlama süreci hakkında bilgi edinme -Yaralama ve cinsel suç mağdurlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Adli tıbba giriş ve tarihçe, içeriği
2. Hafta Olay yeri inceleme
3. Hafta Adli bilimlerde DNA analizleri
4. Hafta Ölüm tanımı ve ölüm sonu değişikleri
5. Hafta Ölümün geç belirtileri
6. Hafta Ölüm zamanı
7. Hafta Yara tanımı, sınıflandırılması, künt cisim yaraları
8. Hafta Kesici, kesici-delici, kesici ezici alet yaraları
9. Hafta Ateşli silah yaraları
10. Hafta Yanıklar
11. Hafta Asfiksi
12. Hafta Ani ölümler
13. Hafta Zehirlenmeler
14. Hafta Adli psikiyatri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yaşar Bilge Adli Tıp. Üçbilek Matbaası, 2008, Ankara. Yaşar Bilge Adli Tıp Kılavuzu, Kalkan ofset Matbaacılık, 2010, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ÖÇ2

4

4

 

 

 

 

3

 

3

 

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

5

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5