HUK411 (1)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Usul Hukuku HUK411 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x3 - - - - 84 3 3,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIZILARSLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilke ve yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ceza Usulü Hukuku, esas itibariyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun içerdiği Ceza Muhakemesi yöntemini, muhakeme kurallarının uygulamasını, muhakeme makam ve işlemlerini, deliller, koruma tedbirleri, muhakeme evreleri ve kanun yolları konularını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Ceza Muhakemesi Hukuku konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Ceza Muhakemesi kurumlarını anlayabilme becerisi -Ceza Muhakeme süreçlerini anlamlandırabilme becerisi -Ceza Muhakemesi Hukuku problemlerini çözebilme kapasitesi -Genel Muhakeme yeteneğinin gelişimi -Uygulamalı olarak Ceza Muhakemesi İşlem ve Süjelerini tanımak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma/Genel Bilgiler/Ceza Muhakemesinin Hukuk Bilimi İçindeki Konumu/ Kaynakları
2. Hafta Ceza Muhakemesinin Genel Yapısı/ Hukuk Muhakemesiyle Benzerlikleri ve Farkları
3. Hafta Ceza Muhakemesinin Uygulama Özellikleri (Yer-Zaman-Kişi Açısından)
4. Hafta Ceza Muhakemesinin Genel İlkeleri/İşleyişi (Hukuk Devleti- İnsan Hakları)
5. Hafta Ceza Muhakemesi Sistemleri
6. Hafta Ceza Muhakemesinin Süjeleri (İddia/Savunma/Yargı)
7. Hafta Ceza Muhakemesinde Yetki/Görev
8. Hafta Muhakeme Şartları/Engelleri
9. Hafta Ceza Muhakemesinde Delil/ Delilin Genel Özellikleri
10. Hafta Ceza Muhakemesinde Delil Çeşitleri
11. Hafta Koruma Tedbirleri/ Koruma Tedbirlerinin Genel Özellikleri/Şartları
12. Hafta Koruma Tedbirleri/ Yakalama-Gözaltı-Arama-Elkoyma
13. Hafta Koruma Tedbirleri/ Tutuklama-Vücut Muayenesi
14. Hafta Adli Kontrol
15. Hafta Pratik Uygulama
16. Hafta Soruşturma (Genel Hukuki Yapısı/ Teknikleri)
17. Hafta Soruşturma Süreci/ Kamu Davası Açılması/ Uzlaşma
18. Hafta Kovuşturma (Kovuşturmanın Başlaması/ Duruşma Hazırlığı/Duruşma)
19. Hafta Kovuşturma (Delillerin Tartışılması)
20. Hafta Hüküm (Genel Yapısı/ Hüküm Çeşitleri)
21. Hafta Uygulamalı Duruşma İzlenmesi/ Pratik Çalışma
22. Hafta Kanun Yolları/ Olağan Kanun Yolları (İtiraz-İstinaf-Temyiz)
23. Hafta Olağanüstü Kanun Yolları (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı-Kanun Yararına Bozma-Yargılamanın Yenilenmesi)
24. Hafta Kanun Yolları Uygulamalı Çalışması
25. Hafta Adliye’de Uygulamalı Duruşma Pratiği
26. Hafta Pratik Çalışma
27. Hafta Pratik Çalışma
28. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1) Ceza Muhakemesi Hukuku, KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, 18.Bası, Beta yayınları, İstanbul 2) Ceza Muhakemesi Hukuku, CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, 6.Bası, Beta Yayınları, İstanbul 3) Ceza Muhakemesi Hukuku, TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Savaş Yayınevi, Ankara 4) Ceza Muhakemesi Hukuku, ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan, 12.Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 5) Ceza Yargılaması Hukuku, YURTCAN, Erdener, 12.Bası, İstanbul, 6) Ceza Muhakemesi Hukuku, ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Adalet Yayınevi, C.I, Ankara 2009, C.II, Ankara, 7) Ceza Muhakemesi Hukuku, SOYASLAN, Doğan, 4.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 8) Ceza Muhakemesi Hukuku, ÖZBEK, Veli Özer, Seçkin Yayınları, Ankara 9) Ceza Yargılama Hukuku, DONAY, Süheyl, 1. Baskı, İstanbul 10) Ceza Muhakemesi Hukuku I, ŞAHİN, Cumhur, Sekin Yayınları, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

5

4

 

5

 

 

4

5

 

 

4

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

4

5

 

 

4

4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

ÖÇ5

5

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4