HUK 454


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seçimlik I: Uluslararası Kuvvet Kullanımı ve Terörizm HUK 454 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
14x2 28 2 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. İbrahim AKKUTAY
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası hukukta kuvvet kullanma ve uluslararası terörizm konularını öğrenciye öğretmek.
Dersin İçeriği Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağını, istisnalarını ve uluslararası terörizmi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı konusunda bilgi sahibi olmak 2- Uluslararası terörizm konusunda bilgi sahibi olmak 3- Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağının istisnaları hakkında bilgi sahibi olmak 4- Uluslararası hukukta meşru ve hukuki kuvvet kullanma yasağı konularında bilgi sahibi olmak 5- Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı ve terörizm konularında güncel konulara ilişkin bilgi sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı konusuna ilişkin uluslararası hukuk kaynakları
2. Hafta Uluslararası kuvvet kullanımının genel uluslararası hukuk içerisindeki yeri
3. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağının tarihi gelişimi ve haklı savaş doktrini
4. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı ve BM Şartı
5. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı ve BM Şartı
6. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı ve BM Şartı
7. Hafta Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağının istisnaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası hukukta meşru ve hukuki kuvvet kullanımı halleri
10. Hafta Uluslararası hukukta meşru ve hukuki kuvvet kullanımı halleri
11. Hafta Uluslararası hukukta meşru ve hukuki kuvvet kullanımı halleri
12. Hafta Uluslararası terörizmin engellenmesine ilişkin uluslararası hukuk kaynakları
13. Hafta Uluslararası terörizmle mücadelenin genel uluslararası hukuk içerisindeki yeri
14. Hafta Devlet destekli terörizmle mücadele
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Malcolm N. SHAW, International Law, Eigth Edition, Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

 

O1

5

4

5

4

3

4

5

5

3

3

 

5

5

 

O2

5

3

4

3

 

3

5

 

3

3

3

5

5

 

O3

4

4

3

4

4

5

4

3

 

3

 

3

5

 

O4

4

3

3

3

 

 

5

5

4

4

3

5

5

 

O5

3

3

 

 

4

4

5

4

 

3

5

3

4