IST303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRNEKLEME I IST303 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel örnekleme yöntemlerini ve örnekleme ile ilgili kavramları öğretmek. Uygulamada karşılaşılabilecek mümkün durumlar için kullanılabilecek en uygun örnekleme yönteminin belirlenerek, gerekli örnek çapının hesaplanması ve tahmin işlemlerinin gerçekleştirilmesini öğretmek.
Dersin İçeriği Örneklemenin gerekli olduğu durumlar ve örnekleme ile ilgili temel kavramlar açıklanır. Olasılı ve Olasılı olmayan örnekleme yöntemleri tanıtılarak, olasılı örnekleme yöntemlerinden Basit Tesadüfi Örnekleme ve Tabakalı Tesadüfi Örnekleme yöntemleri üzerinde durulur. Bu örnekleme yöntemleri ile elde edilecek tahmin edicilerin örnekleme dağılımı, beklenen değeri, varyansı ve gerekli örnek çapının hesaplanması konuları ayrıntılı olarak örneklerle anlatılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Öğrenciler basit tesadüfi ve tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemlerini ayrıntılı olarak öğreneceklerdir. 2. Uygulamada hangi örnekleme yönteminin kullanılmasının uygun olduğuna karar vererek, gerekli nokta tahmin, aralık tahmin 3. Örnek çapı belirleme işlemlerini yapabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Örneklemeye Giriş
2. Hafta Temel Kavramlar, Tanımlar
3. Hafta Basit Tesadüfi Örnekleme
4. Hafta Yığın Ortalaması ve Yığın Toplamının Tahmin Edilmesi
5. Hafta Örnekleme dağılımı ve Tahmin edicilerin standart hatası
6. Hafta Duyarlılık kavramı ve Gerekli Örnek çapının Belirlenmesi
7. Hafta Yığın oranının Tahmin Edilmesi
8. Hafta Tabakalı Tesadüfi Örnekleme
9. Hafta Yığın ortalaması ve Yığın toplamının tahmin edilmesi
10. Hafta Örnekleme dağılımı ve Tahmin edicilerin standart hatası
11. Hafta Tabaka yapılarının varyans üzerindeki etkileri
12. Hafta Örneğin tabakalara paylaştırılması
13. Hafta Gerekli Örnek çapının belirlenmesi
14. Hafta Gerekli Örnek çapının belirlenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel Örnekleme Yöntemleri, Taro Yamane Çevirisi , Alptekin Esin, Akif Bakır, Celal Aydın, Esen Gürbüzsel
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek