IST301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON IST301 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 34 64 140 3 5

Ders Sorumluları Cenap Erdemir
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul IST 201 , IST 203, IST 211
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sistem davranışı üzerindeki çeşitli rasgele etkileri dikkate alarak bilgisayar benzetim modelleri kurma tekniklerini öğretmektir..
Dersin İçeriği Bir sistemin benztim modelini ve bunun sonuçlarını yorumlamayı kapsar. Ders Monte Carlo yöntemlerini de kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sistem Benzetimi kavramı 2. Stokastik dinamik sistem benzetimi kavramı 3. Rastgele sayı üretme yönttemleri 4. Günlük hayattaki karşılaşılan sistemlerin benzetimi 5. Benzetim çıktılarının analizi ve sonuç çıkarma 6. Bir işletmedeki yönetim ve üretim sistemleri 7. İşletmelerdeki üretim ve yönetim sisitemlerinin benzetimi 8. Benzetim yöntemlerini karar aracı olarak kullanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Tanım ve Kavramlar
2. Hafta Tekdüze Dağılımlı Rastgele Değişkenler
3. Hafta Tekdüze Dağılım gösteren Uygulamalar: Şans Oyunları, Rasgele Yürüyüş,
4. Hafta Basit İşletme Uygulamaları, Entegral Hesabı
5. Hafta Kuramsal ve Görgül Dağılımlara Uygun Rastgele Sayı Üretme Yöntemleri : Ters Dönüşüm Yöntemi, Ampirik Dağılımlar,
6. Hafta Sanayi ve İş Hayatı Uygulamaları : Hizmet Birimi Kullanımı
7. Hafta Sanayi ve İş Hayatı Uygulamaları Makine-Teçhizat Bakımı
8. Hafta Sanayi ve İş Hayatı Uygulamaları Envanter Denetimi, Ağ Çözümlemesi
9. Hafta Benzetim ile Risk Analizi, Sigorta Sistemlerinde Benzetim
10. Hafta Basit Kuyruk Sistemleri Uygulamaları
11. Hafta Kuyruk Sistemleri Uygulamaları
12. Hafta Özel-Amaçlı Benzetim Dillerine Toplu Bakış
13. Hafta Excell ile benzetim Uygulamaları
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 5
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 5
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar C. ERDEMİR, C.KADILAR, Benzetim Tekniklerine Giriş, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 Gottfried B.S., Elements of Stochastic Procecess Simulation, Prentice-Hall, Englwood Cliffs, New Jersey, 1984. Law A. M. and David Kelton, Simulation Modelling and Anaysis, McGraw-Hill, New- York, 1992. Bank J. ve Diğ, Discrete-Event System Simulation, Practice Hall, 2005
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

  55           5

ÖÇ2

 44 4 4          

ÖÇ3

 44 4 4          

ÖÇ4

     4    4 5 5  

ÖÇ5

 55 5 5 5   5      

ÖÇ6

      44 4   4   

ÖÇ7

      44 4    4  

ÖÇ8

    4   5    5