IST311


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ IST311 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 40 58 140 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Doğrusal Cebir ve İstatistiksel Yöntemler I , II
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Nedensel ilşkileri gözlemleyerek bağimlı değişkenin davranışını diğer bağımsız değişkenerle açıklayan modeller elde etmek ve yorumlamaktır
Dersin İçeriği Veriye model uydurma, en küçük kareler yöntemi ile parametre tahmini, model varsayımları, hipotez testleri , güven aralıkları, çoklu regresyon, çoklu bağlantı ve değişken seçme yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Olaylar arasında nedensellik ilişkilerini betimleme 2. Bağımlı değişkeni bir veya bir çok bağımsız değişkenle açıklama kavramı 3. Doğrusal regresyon modelinin yorumlanması ve kullanımı 4. Doğrusal regresyon kurma süreci 5. Mevcut değişkenlerle en iyi regresyon modelini kurma 6. Günlük hayatta olaylarla ilgili değişkenler arasındaki nedensel ilşkileri gözlemleyebilme 7. Model aracılığı ile açıklanan değişken hakkında yorum ve öngörüde bulunma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar ve Serpme Diyagramı
2. Hafta Basit Doğrusal Regresyon Modeli ve En Küçük Kareler Yöntemi İle Parametre Tahmini
3. Hafta Model Varsayımları, Kareler Toplamları, Belirleme Katsayısı
4. Hafta Güven Aralıkları ve Anlamlılık Testleri
5. Hafta Güven Aralıkları ve Anlamlılık Testleri
6. Hafta Parametre Tahminleri ve Varyansların Matris İşlemleri İle Bulunması
7. Hafta Çoklu Regresyon Modeli ve Parametre Tahmini
8. Hafta Çoklu Korelasyon Katsayısı, Çoklu Regresyon Modelinde İstatistiksel Çıkarımlar
9. Hafta Çoklu Regresyon Modelinde İstatistiksel Çıkarımlar
10. Hafta Kısım Ve Kısmi Korelasyon, Dummy Değişken Kullanımı
11. Hafta Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi, Artık Terimlerinin İncelenmesi
12. Hafta Korelasyon Matrisi, Çoklu Bağlantı
13. Hafta Değişken Seçme Yöntemleri
14. Hafta Değişken Seçme Yöntemleri ve Otokorelasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Draper, N. R. and Smith, H., 1996, Applied Regression Analysis,  New York. 2. Ünver, Ö. ve Gamgam, H. 2008 Uygulamalı TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER, Seçkin Yayınevi, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 4    5   4  4   

ÖÇ2

 4     4     4   

ÖÇ3

 4  4 4        

ÖÇ4

 3  4  5  4 3     

ÖÇ5

 3 4  5   4 4  4   

ÖÇ6

    4   4   34 4

ÖÇ7

     4  4   3 4  5