MAT204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLERİ MATEMATİK II MAT204 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki bilgide kullanma amacına yönelik matematik bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Çok boyutlu intergraller ve çözümlemeleri, Dirichelt-Welestrasse ve ilgili bazı tanım ve testleri, çok değişkenli fonksiyonların limitleri, süreklilik ve türevleri, diferansiyel denklem çözümlenmeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Öğrenme süresi sonunda, verilen diferensiyel denklemin çözümünü bulacaktır. 2) Karmaşık fonksiyonlar teorisini anlayacak ve gerçel sayılarla ilişkilendirilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genelleştirilmiş integraller, tanım ve özellikleri
2. Hafta Birinci, ikinci, üçüncü çeşit integraller
3. Hafta Karşılaştırma testleri
4. Hafta Dirichelt-Welestrasse ve ilgili bazı tanım ve testleri vermek
5. Hafta İlgili tanım ve testlerin uygulamaları
6. Hafta Meslek branşlarında geçen problemler oluşturmak ve çözmek
7. Hafta İki ve çok değişkenli fonksiyonlar, Bölge kavramı tanımı
8. Hafta İki ve çok değişkenli fonksiyonların limit ve süreklilikleri
9. Hafta İki ve çok değişkenli fonksiyonlarda türev tanımı ve geometrik yorumu
10. Hafta İki ve çok değişkenli fonksiyonların kısmi türevleri, Diferansiyel
11. Hafta İki değişkenli ve üç değişkenli fonksiyonlar tarafından sınırlanan bölge ve alan hesapları
12. Hafta Mesleki uygulamalarda geçen bazı özel fonksiyonlar
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Advance Calculus, (Schaum’s outlines), Murray R. Spiegel, Nobel Yayınları Essential Mathematics for Economic Analysis , Knut SYDSAETE., Peter HAMMOND., Prentice Hall, PearsonEducation
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek