İŞL406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PORTFÖY YÖNETİMİ İŞL406 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çeşitli menkul kıymetleri değerlemede kullanılan yatırım analizi temellerini ve tekniklerini; portföy yönetimi politikalarını ve tekniklerini öğretmek, incelemek ve uygulamaktır.
Dersin İçeriği Ders, menkul kıymet borsaları, sermaye piyasası faaliyetleri, İMKB, portföy seçimi, hisse senedi ve tahvil değerlemesi gibi konuların üstünde durarak, yatırım analizi, portföy yönetimi ve problem çözmeye yönelik olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Menkul kıymetler ve piyasaları hakkında bilgi sahibi olma, 2- Yatırım analizi ve portföy yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenme, 3- Yatırım analizi tekniklerini kavrayarak uygulayabilme, 4- Portföy yönetimi politikaları hakkında bilgi sahibi olarak, ilgili teknikleri uygulayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yatırım Ortamı ve Piyasanın Oyuncuları
2. Hafta Menkul Kıymet Borsaları
3. Hafta Türkiye'de Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
4. Hafta Faiz Oranları, Yapısı, Türleri ve Paranın Zaman Değeri
5. Hafta Portföy Risk ve Getirisi
6. Hafta Etkin Sınır ve Portföy Seçimi
7. Hafta Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM)
8. Hafta Faktör Modelleri
9. Hafta Arbitraj Fiyatlama Teorisi
10. Hafta Etkin Piyasalar Hipotezi
11. Hafta Hisse Senetleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Alım Satım İşlemleri
12. Hafta Hisse Senetlerinin Değerlemesi
13. Hafta Tahviller ve Diğer Sabit Getiri Menkul Kıymetler
14. Hafta Tahviller ve Diğer Sabit Getiri Menkul Kıymetler Değerlemesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, “Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi”, Ankara 2004.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

5

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek