İST202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ve OLASILIK II İST202 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 40 83 165 3 6

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Örneklem Dağılımları, Tahmin, I. Tür ve II. Tür Hatalar, Güç Fonksiyonları, Neyman-Pearson Teoremi, Normal Dağılımda Ortalama Testleri, Normal Dağılımda Varyans Testleri, Olabilirlik Oran Testlerini açıklamak ve uygulama alanlarını örnekler ile göstermek.
Dersin İçeriği Örneklem Dağılımları, Tahmin, I. Tür ve II. Tür Hatalar, Güç Fonksiyonları, Neyman-Pearson Teoremi Normal Dağılımda Ortalama Testleri, Normal Dağılımda Varyans Testleri, Olabilirlik Oran Testi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1) Basit ve bileşik hipotezler, I.Tür ve II.Tür hatalar, güven düzeyi ve testin gücü, normal dağılım ve örneklem dağılımları (ki-kare, F ve student-t dağılımları), ortalama-varyans-oran için tek örneklem ve iki örneklem testler 2) Neyman-Pearson teoremi, olabilirlik oran testi, veri türleri, uyum iyiliği testleri konularını öğreneceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Tanım ve Kavramlar
2. Hafta Örneklem Dağılımları
3. Hafta Nokta Tahmini
4. Hafta Aralık Tahmini
5. Hafta Basit ve Bilesik Hipotezler
6. Hafta Testler
7. Hafta I. Tür ve II. Tür Hatalar
8. Hafta Güç Fonksiyonlari
9. Hafta Neyman-Pearson Teoremi
10. Hafta Normal Dağılımda Ortalama Testleri
11. Hafta Normal Dağılımda Varyans Testleri
12. Hafta Olabilirlik Oran Testi
13. Hafta Uyum İyiliğinde Ki-Kare Testi
14. Hafta Uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. John E. Freund., Matematiksel İstatistik (Çeviri: Ümit Şeneşen), Literatür Yayıncılık, 2001. 2. Akdi, Yılmaz., Matematiksel İstatistiğe Giriş, Bıçaklar Kitabevi, 2005. 3. Hogg, Robert V., Craig, Allen., Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1995.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek