İST203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROGRAMLAMA DİLLERİ İST203 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul İST103 Bilgisayara Giriş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Nesneye yönelik bir programlama dili olan C++ öğretimi
Dersin İçeriği Nesneye yönelik programlama dili ola C++ dilinin özellikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) C++ ile programlama yetenği kazandırma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta C++ Programlama diline giriş; algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları
2. Hafta Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik işleçler
3. Hafta Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, <,>, vb... ) ve mantıksal (and, or, not) işleçler
4. Hafta if - else if, switch-case ve koşullu işleç yapıları, arttırma azaltma
5. Hafta Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue deyimleri
6. Hafta Sayı tabanları, sayı sistemleri, Bit bazında (Bitwise) işleçler, Operatör öncelikleri
7. Hafta Önceki derslerle ilgili örnek problemler
8. Hafta Kısa Devre Değerlendirme ( Short Circuit Evaluation ), Önişlemci deyimleri #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #if, #else, #endif, #elif ve #include
9. Hafta Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi
10. Hafta Bazı aritmetik fonksiyonlar, Bellek yapısı ve adresler, İşaretciler, Referansla argüman aktarımı
11. Hafta Diziler, dizilere ilk değer atama, dizilerin fonksiyonlara aktarımı, dizilere erişim, fonksiyondan dizi döndürme,
12. Hafta Çok boyutlu diziler, dinamik bellek yönetimi, calloc( ), malloc( ) ve free( ) fonksiyonları
13. Hafta Dizgiler ( String ), Biçimlendirilmiş gösterim, Dizgi fonksiyonları
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 25
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 5
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Paul Deitel , Harvey Deitel , Program C++ How to Program: Late Objects Version (7th Edition)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi