TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TAR201 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 22 50 - 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimizi Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği Derste Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Osmanlı Devleti'nin gerileme sürecinde yaşananlara hakim olma, 2- Mondros Mütarekesi’nin Paris Barış Konferansı’nın sonuçlarını çok yönlü yorumlayabilme, 3- Mustafa Kemal Paşa’nın bu süreçteki konumunu değerlendirebilme, 4- Misak-ı Milli’nin önemini kavrayabilme, 5- TBMM’nin açılmasının ne anlama geldiğini ifade edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nin gerilemesi
2. Hafta Büyük devletlerin politik amaçları, Şark meselesi
3. Hafta Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabaları, yenileşme hareketleri
4. Hafta Lâle Devri, Tanzimat-Islahat Fermanları
5. Hafta I. ve II. Meşrutiyet
6. Hafta Devleti kurtarma adına ortaya çıkan “Fikir Hareketleri”
7. Hafta Osmanlı Devleti’nin çöküşü
8. Hafta 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı
9. Hafta Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı
10. Hafta I. Dünya Savaşı
11. Hafta Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girişi ve cepheler
12. Hafta Ermeni tehciri ve Mondros Mütarekesi
13. Hafta Milli Mücadelenin başlaması
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek