İŞL403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PROJE DEĞERLENDİRME İŞL403 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, bir mal veya hizmet işletmesinde yatırım projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi adımlarını kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Derste, bir mal veya hizmet işletmesinde yatırım projesinin hazırlanması,değerlendirilmesi ve izlenmesi konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin proje değerlendirme alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bir yatırım projesi önerisinin başlangıcından, işletmenin açılışına kadarki süreçler bazında hazırlanabilirliğine yönelik bilgileri edinme, 2-Yukarıdaki maddede söz edilen süreçlere yönelik (pazar, teknik ve finansal analiz) konularda temel bilgileri uygulayabilme, 3- Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda bütünsel bir bakış açısı kazanabilme ve yatırım yapmanın, ekonomik, sosyal ve politik çevreler ile ilişkileri ve rolleri konusunda bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yatırım Projelerine Giriş
2. Hafta Yatırım Projelerinde Temel Kavramlar
3. Hafta Yatırım Projelerinin Yönetim Teknikleri
4. Hafta Yatırım Projelerinin Ekonomik Analizi
5. Hafta Yatırım Projelerinin Ekonomik Analizi
6. Hafta Yatırım Projelerinin Teknik Analizi
7. Hafta Yatırım Projelerinin Teknik Analizi
8. Hafta Yatırım Projelerinde Finansal Değerlendirme
9. Hafta Yatırım Projelerinde Değerlendirme Yöntemleri
10. Hafta NBD, NBDO, İKO Yöntemleri ve Karşılaştırılması
11. Hafta Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
12. Hafta Enflasyon Altında Proje Değerlendirme
13. Hafta Milli Ekonomi Açısından Proje Değerlendirmesi
14. Hafta Bir Yatırım Projesinde Finansal Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Halil Sarıaslan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010. • Emin UZUN, Yatırım Yapılabilirlik Analizleri ve Proje Değerlendirme, Birleşik Yayıncılık, İzmir, 2011. • Oktay GÜVENLİ, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

ÖÇ2

3

5

 

 

 

2

 

2

 

 

4

 

5

ÖÇ3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek