EKO306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRKİYE EKONOMİSİ EKO306 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 98 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Mikro ve makroekonomi derslerini almış olmak
Dersin Amacı Türkiye ekonomisini dünden bugüne tanıma, yorumlama
Dersin İçeriği Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisinin gelişme dönemleri ve Türkiye'nin güncel ekonomik sorunları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ekonomi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını anlama, diğer ülkelerle mukayese edebilme 2- Türkiye ekonomisinin yapısının tarihsel gelişimini tanıma ve yorumlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yıllarında Ekonomik Durum
2. Hafta Kurtuluş Savaşı'nın Finansmanı ve Lozan Antlaşmasının Getirdikleri
3. Hafta Atatürk Dönemi: Ulusal Ekonomiye Geçiş (1923-1930)
4. Hafta Atatürk Dönemi: Devletçilik, Planlı Sanayileşme (1930-1938)
5. Hafta Devletçiliğin Duraklama ve Gerileme Yılları (1939-1950)
6. Hafta Anti-Devletçi Neo-Liberal Dönem (1950-1960)
7. Hafta 1961 Anayasası, Planlı Kalkınma Dönemi ve DPT Doğuşu
8. Hafta Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları Dönemi (1963-1972)
9. Hafta Üçüncü (1973-1977) ve Dördüncü (1979-1783) Plan Dönemleri
10. Hafta Beşinci (1985-1989) ve Altıncı (1990-1994) Kalkınma Planları Dönemleri
11. Hafta Yedinci (1996-2000) ve Sekizinci (2001-2005) Kalkınma Planları Dönemleri
12. Hafta Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) Dönemi
13. Hafta Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi: Nüfus, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, Bankacılık, Turizm ve Dış Ekonomik İlişkiler
14. Hafta Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi: Nüfus, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, Bankacılık, Turizm ve Dış Ekonomik İlişkiler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar “Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2009)”, Erdinç Tokgöz. TCMB ve DPT raporları, TÜİK'in periyodik verileri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

3

 

 

3

4

 

2

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek