IST304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİKLER IST304 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 40 38 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar İstatistiksel Yöntemler.
Dersin Amacı Sıralı ve sayı-sıralı istatistikler, uyum iyiliği testleri, bir örnek ile ilgili testler, iki bağımsız örnek ile ilgili testler, iki bağımlı örnek ile ilgili testler, ikiden fazla bağımsız örnek ile ilgili testler, ikiden fazla bağımlı örnek ile ilgili testler ve ilişki katsayıları konularının öğretilmesi
Dersin İçeriği Sıralı ve sayı-sıralı istatistikler, uyum iyiliği testleri, bir örnek ile ilgili testler, iki bağımsız örnek ile ilgili testler, iki bağımlı örnek ile ilgili testler, ikiden fazla bağımsız örnek ile ilgili testler, ikiden fazla bağımlı örnek ile ilgili testler,ilişki katsayıları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Parametrik ve parametrik olmayan istatistiklerin tanımlarını bilir. 2. Karşılaştığı verilerde hangi yöntemi kullanacağının farkındadır. 3. SPSS kullanarak elde ettiği sonuçları yorumlamayı öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta parametrik olmayan testlerin kullanım yerleri
2. Hafta sıralı ve sayı-sıralı istatistikler
3. Hafta Ki-kare uyum iyiliği testi , bir örnek Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi
4. Hafta binom testi, bir örnek işaret testi
5. Hafta Wilcoxon-işaretli sıra sayıları testi , dizi parçaları testi
6. Hafta medyan testi, Mann-Whitney testi
7. Hafta iki örnek Kolmogorov-Smirnov testi , Wald-Wolfowitz dizi parçaları testi
8. Hafta Fisher tam olasılık testi , iki bağımlı örnek işaret testi
9. Hafta iki bağımlı örnek Wilcoxon-işaretli sıra sayıları testi , Mc Nemar testi
10. Hafta İki dağılış parametresinin eşitliği için Mood testi ve Siegel -Tukey testi
11. Hafta Kruskal-Wallis testi , çoklu karşılaştırmalar
12. Hafta Friedman testi , çoklu karşılaştırmalar
13. Hafta Cochran Q testi ve Spearman sıra korelasyon katsayısı
14. Hafta Kendall ilişki katsayısı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. GAMGAM, H. ve ALTUNKAYNAK, B. (2008) Parametrik Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi, Ankara 2. Daniel, W.W. (1978) Applied Nonparametric Statistics, Boston
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek