İST406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA PROJESİ İST406 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 14 80 41 30 193 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Araştırma yapma özelliği kazandırmak, kendi hazırlayacakları bir araştırma projesi örneği ile uygulayarak alanda araştırma yapma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Araştırmada kullanılan temel kavramlar, araştırma sürecinin örneklerle açıklanması, bir araştırma problemi belirlenmesi, araştırma projesi önerisi hazırlama, alan çalışması ve raporlama
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Karşılaştığı problemin genel çerçevesini çizer, kısıtlarını belirtir. 2. Kuramsal inceleme, karşılaştırma, test yapma çalışmalarında bulunur. 3. Uygulamasını yapar, sonuçlarını rapor eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Araştırmada Temel Kavramlar
2. Hafta Araştırma Süreci (Örneklerle) ve Araştırmada Problemin Tanımlanması
3. Hafta Amacın Belirlenmesi ve Kuramsal Çerçevesinin Hazırlanması
4. Hafta Araştırma Öneri Formu hazırlama
5. Hafta Literatür araştırması (kütüphane çalışması ve internetten yararlanma)
6. Hafta Literatür araştırması (kütüphane çalışması ve internetten yararlanma)
7. Hafta Veri Toplama Yönteminin Saptanması
8. Hafta Saha Çalışması-Verilerin Toplanması
9. Hafta Saha Çalışması-Verilerin Toplanması
10. Hafta Saha Çalışması-Verilerin Toplanması
11. Hafta Verilerin Çözümlenmesi, Hipotezlerin Sınanması; Yorumlanması
12. Hafta Rapor Hazırlama
13. Hafta Rapor Hazırlama
14. Hafta Proje Sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 40
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karasar, Niyazi, (2010): “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”, Nobel Yayınevi, 21. Baskı, Ankara. Karasar, Niyazi, (2010): “Araştırmalarda Rapor Hazırlama”, Nobel Yayınevi,16. Baskı, Ankara. Yıldırım Ali, Şimşek Hasan, (2005): “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayınevi, Ankara. Şeref Kalaycı (2010): “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Asil Yayın, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek