TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TAR202 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 22 50 - 2

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin İçeriği Derste Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Cumhuriyetin ilanıyla ilk yıllarındaki siyasi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma 2- Saltanat ve Hilafet kavramlarına hakim olma 3- Atatürk döneminde gerçekleşen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere hakim olma 4- Atatürk sonrası yaşanan siyasi olayları ve Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mondros Mütarekesi sonrası siyasî hesaplar ve işgallerin Başlaması
2. Hafta Azınlıkların Mütareke sonrası faaliyetleri
3. Hafta Millî Cemiyetlerin ortaya çıkışı
4. Hafta Millî Mücadele’nin Lideri: Mustafa Kemal Paşa
5. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi ve Kongreler
6. Hafta Misak-ı Millî’nin ilânı ve TBMM’nin açılması
7. Hafta Askerî ve Siyasî mücadele ve gelişmeler, Lozan Barış Konferansı
8. Hafta Cumhuriyet dönemi ve Türk İnkılâbı ve Aydınlanma dönemi
9. Hafta Cumhuriyet’in kuruluşu ve yapılan İnkılâplar
10. Hafta Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikası (1923-1932)
11. Hafta Atatürk dönemi Türk iç ve dış politikası (1932-1938)
12. Hafta Türk İnkılâp Tarihi (1938-1946) , Türk İnkılâp Tarihi (1946-1960)
13. Hafta Türk İnkılâp Tarihi (1960-1980)
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

            

ÖÇ2

5

            

ÖÇ3

5

            

ÖÇ4

5

            

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek