ING301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ YABANCI DİL II ING301 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 72 112 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul ING 101, ING 102, ING 201, ING 202
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; mesleki temel kavram ve olayları öğretmek, incelemek ve uygulamak; öğrencilerin iş hayatında başarılı olmaları için gereken İngilizce iletişim becerilerini geliştirmek; öğrencilerin iş dünyasına yönelik İngilizce bilgilerini arttırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, markalar, örgüt, para... vb. konuların üstünde durarak, mesleki yabancı dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya yönelik olacaktır. Ayrıca, alıştırmalar, vaka çalışmaları ve bilimsel makaleler de ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders başarılıyla geçildiği takdirde; 1. Öğrenciler branşlarıyla ilgili temel terimleri, metinleri ve dinleme parçalarını kavrayabilecek, 2. Branşlarıyla ilgili konularda İngilizce iletişim kurabilecek, mesleki yabancı dillerini daha akıcı ve kendilerinden emin bir şekilde kullanabilecek 3. Meslekleriyle ilgili yabancı yayınları takip edebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction (Giriş)
2. Hafta Unit 8: Employment (İstihdam)
3. Hafta Unit 9: Trade (Ticaret)
4. Hafta Unit 10: Quality (Kalite)
5. Hafta Unit 11: Ethics (İş Ahlakı)
6. Hafta Case Studies 8&9, Translation (Vaka Çalışmaları 8&9, Çeviri)
7. Hafta Case Studies 10&11, Translation (Vaka Çalışmaları 10&11, Çeviri)
8. Hafta Unit 12: Leadership (Liderlik)
9. Hafta Unit 13: Innovation (Yenilik)
10. Hafta Unit 14: Competition (Rekabet)
11. Hafta Case Study 12, Article Discussion (Vaka Çalışması 12, Makale Tartışma)
12. Hafta Case Study 13, Article Discussion (Vaka Çalışması 13, Makale Tartışma)
13. Hafta Case Study 14, Article Discussion (Vaka Çalışması 14, Makale Tartışma)
14. Hafta Review (Tekrar)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cotton, D., Falvey, D., Kent, Simon., “Market Leader Intermediate Business English Course Book”, Pearson Longman, 5th Edition, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek