ING202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ YABANCI DİL I ING202 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 41 83 3 3

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul ING 101, ING 102, ING 201
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleki kelimeleri ve kalıpları öğrenmek ve cümle içinde kullanabilmeyi öğretmek, İngilizce hazırlanmış mesleki raporları anlamak ve tercüme edebilmeyi öğretmek, İngilizce ifade edilen metinleri anlayıp, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretmek.
Dersin İçeriği Mesleki konularda yeni kelimeler öğrenilmesi, bu kelimelerin cümle içinde doğru kullanılması, mesleki konulardaki güncel olayları anlatan metinlerin doğru okuması, duyduklarının doğru yazılıp, tercüme edilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin mesleki yabancı dil alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Mesleki terimleri ve alan jargonunu kavrayabilme, 2- Bu terim ve jargonları konuşma ve yazmada kullanabilme, 3- Mesleki rapor ve makaleleri anlama ve tercüme edebilme, 4- Uluslararası toplantılarda not alabilme yeteneğine sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İngilizce konuşma, anlama ve yazmada öğrencilerin seviyesinin tespiti
2. Hafta Mesleki konularda yeni kelime ve deyimler öğrenmek
3. Hafta Öğrenilen kelimeleri kapsayan mesleki metinleri okumak, anlamak ve tercüme etmek
4. Hafta Mesleki konularda yeni kelime ve deyimler öğrenmek
5. Hafta Mesleki konularla ilgili gündemdeki konuları kapsayan metinleri okumak, anlamak ve tercüme etmek
6. Hafta Önceki haftalarda öğrenilen kelimelerden oluşan güncel konularla ilgili metinleri dinlemek, anladığını yazmak, okumak ve tercüme etmek.
7. Hafta Mesleki konularda yeni kelime ve deyimler öğrenmek.
8. Hafta Öğrenilen kelimeleri kapsayan mesleki metinleri anlamak ve tercüme etmek
9. Hafta Mesleki konularda yeni kelime ve deyimler öğrenmek.
10. Hafta Mesleki konularla ilgili gündemdeki konuları kapsayan metinleri okumak, anlamak ve tercüme etmek
11. Hafta Önceki haftalarda öğrenilen kelimelerden oluşan güncel konularla ilgili metinleri dinlemek , anladığını yazmak, okumak ve tercüme etmek.
12. Hafta Mesleki konularda yeni kelime ve deyimler öğrenmek
13. Hafta Mesleki konularla ilgili gündemdeki konuları kapsayan metinleri okumak, anlamak ve tercüme etmek
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

1

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek