IST318


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ IST318 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 93 135 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul İST 216 Finans Matematiği
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere; hayat tablolarını oluşturma, annüite ve hayat sigortası ürünleri ive bu ürünlerin net prim ile rezerv hesaplamalarını yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Hayat tabloların oluşturulması, anlık ölüm oranı, ölümlülük yasaları, beklenen yaşam süresi, seçilmiş-nihai-bütünleşik hayat tabloları, kesin annüite, net tek primler, tek ödemeli yaşam sigortası, hayat annüiteleri, net primler, hayat sigortaları, yıllık primler, rezervler, ileriye/geriye doğru rezerv yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Aktüerya bilimlerinin hayat sigortaları dalı hakkında genel bilgi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hayat sigortalarına giriş:
2. Hafta Yaşam modelleri
3. Hafta Hayat tabloları
4. Hafta Hayat sigortası teminatları
5. Hafta Annüiteler
6. Hafta Annüiteler
7. Hafta Net Prim Hesapları
8. Hafta Net Prim Hesapları
9. Hafta Rezerv
10. Hafta Düzeyi ve Modern Rezerv Sistemleri
11. Hafta Brüt Prim Hesapları
12. Hafta Emeklilik Matematiğine Giriş
13. Hafta Alıştırmalar
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar · Mathematical Foundations of Life Insurance, L.C. Workman, LOMA, U.S.A.,1992. · The Theory of Interest and Life Contingencies, Parmenter,M.M., ACTEX Publications, Connecticut, 1999. · The Mathematics of Life Insurance, Menge, W.O. and Fischer, C.H., Ullrich Bookstore, Michigan,1991.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 5  4  5   3  4   5

ÖÇ2

 5  4  5   3  4   5

ÖÇ3

 5  4  5   3  4   5

ÖÇ4

 5

 

 4

 

 5

 

 

 3

 

 4

 

 

 5

ÖÇ5

 5  4  5   3  4   5