İŞL209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL YÖNETİM I İŞL209 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel finans kavramlarını öğretmek, finans fonksiyonunun öteki fonksiyonlarla ilişkisi ve işletme yönetimindeki yeri ve önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste, finans, finansman ,finansal fnaliz, finansal planlama, bütçe, risk-getiri, finansal kararlarda faiz faktörü ve varlık yönetimi kavramları açıklanmakta ve işletmenin finansal yönetiminde bu kavramların yeri gösterilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal yönetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finans ve finansal yönetimin esaslarını kavrayabilme, 2- Herhangi bir işletmenin finansal oranlarını hesaplayabilme, 3- Faiz oranlarından yararlanabilme, 4- Fon akım tablolarını hazırlayabilme, 5- Orta ve uzun vadeli finansal planlama ve sermaye bütçelemesi yapabilme, 6- Kar planlaması, çalışma kaldıracı ve finansal kaldıracın işletmelerde kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Yönetimin Tanımı ve Amacı
2. Hafta Finans Bölümünün Örgütlenmesi
3. Hafta Faiz Hesaplamaları
4. Hafta Risk ve Beklenen Getiri
5. Hafta Finansal Analizde Oranlar
6. Hafta Finansal Analizde Fon Akım Tablosu
7. Hafta Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler.
8. Hafta Bütçeler
9. Hafta Kar Planlaması ve Kontrol
10. Hafta Çalışma Sermayesi Yönetimi
11. Hafta Nakit Yönetimi
12. Hafta Stokların Yönetimi
13. Hafta Alacakların Yönetimi
14. Hafta Sermaye Bütçelemesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr.Semih Büker, Prof.Dr.Rıza Aşıkoğlu, Prof.Dr. Güven Sevil, “Finansal Yönetim”, 7.Baskı, Ankara 2011. Diğer:Tüm finansal kaynak kitapları,gazeteler, dergiler, haberler ve internet siteleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek