MAT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK 2 MAT102 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof.Dr.İrfan Baki YAŞAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin temel matematik bilgilerini kullanarak istatistik alanında ihtiyaçları olacak analitik düşünme, problem tanımlama ve çözme gibi yetilere sahip olabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, istatistik alanı ile ilgili temel matematiksel kavramlar, türev, maximum – minimum uygulamaları ve belirsiz ve belirli integral konularından oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Türev ve integral ile çözümleme yapabilme, 2- İleri düzeyde çok yönlü düşünebilme, 3- Matematiksel denklemlerde ortaya çıkan hesap sorunlarını fark edip analiz edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türev, Türevin Fiziksel- İktisat-Ekonomi uygulamaları
2. Hafta Maksimum- minimum ve uygulamaları, problemler
3. Hafta Türev ile ilgili teoremler
4. Hafta Belirsiz şekiller
5. Hafta Eğri çizimleri kuralları
6. Hafta Eğri çizimi uygulamaları
7. Hafta Belirsiz integraller, integral alma yöntemleri
8. Hafta Değişken değiştirme, Kısmi integrasyon, Basit kesirleri ayırma, ikame yolu ile integrasyon
9. Hafta Belirli integralde aralıkların parçalanması
10. Hafta İntegrallerin türevi
11. Hafta Marjinal gelir, toplam gelir gibi iktisat problemleri uygulamaları
12. Hafta Alan hesapları, iki eğri arasında kalan alanın hesabı
13. Hafta Eğri uzunluğu hesabı, Bölgesel alanların integral hesabı
14. Hafta Uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ⦁ Genel Matematik, Prof.Dr. Mustafa BALCI., Balcı Yayınları ⦁ Calculus, Robert A.,ADAMS., Addison-Wesley ⦁ Calculus, Robert ELLS-Denny GUUICK, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

1

ÖÇ2

 

5

 

4

 

4

4

 

3

 

3

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek