İST201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ve OLASILIK 1 İST201 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 40 83 165 3 6

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Tanımları, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Olasılık Dağılımları, Momentler, Moment Çıkaran Fonksiyon, Bağımsızlık, Chebyshev eşitsizliği ve Merkezi Limit Teoremi kavramlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecektir.
Dersin İçeriği Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık uzayları, rasgele değişkenler ve dağılım fonksiyonları, rasgele değişkenlerin dönüşümleri ve dağılım özellikleri, üretici fonksiyonlar, bazı olasılık dağılımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1) Özel dağılımlar, bunlarla ilgili parametrelerin hesaplanış şekilleri ve parametre tahmin edicilerini öğrenecektir. 2) Moment Çıkaran Fonksiyonları ve kullanım alanlarını öğrenecektir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Permütasyon
2. Hafta Kombinasyon
3. Hafta Olasılık Tanımları
4. Hafta Koşullu Olasılık
5. Hafta Bayes Teoremi
6. Hafta Rasgele değişken
7. Hafta Rasgele vektörlerin Ortak Olasılık Dağılımları,
8. Hafta Ortak Olasılık Fonksiyonları
9. Hafta Ortak Olasılık Fonksiyonları, Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları
10. Hafta Olasılık Dağılımları
11. Hafta Momentler
12. Hafta Moment Çıkaran Fonksiyon
13. Hafta Bağımsızlık
14. Hafta Chebyshev eşitsizliği ve Merkezi Limit Teoremi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. John E. Freund., Matematiksel İstatistik (Çeviri: Ümit Şeneşen), Literatür Yayıncılık, 2001. 2. Akdi, Yılmaz., Matematiksel İstatistiğe Giriş, Bıçaklar Kitabevi, 2005. 3. Hogg, Robert V., Craig, Allen., Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1995.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek