İST216


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANS MATEMATİĞİ İST216 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Aktüeryal ve piyasa risklerinin hesabı için temel bilgiyi oluşurmak.
Dersin İçeriği Faiz ölçümü ve faiz problemlerini tanımı ile bileşik faiz matematiğinin temel konularını kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Faiz kavramı, faizinin ölçümünü öğrenir ve faiz problemlerini çözer. 2. Annüite türleri ve bunların değerlemesine ilişkin yöntemleri formüle eder. 3. Borç ödeme yöntemlerini formüle eder ve borç ödeme yöntemlerine ilişkin çizelgeleri oluşturur. 4. Finansal yatırım araçlarının değerlemesinde faiz kavramını kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Faizin ölçümü
2. Hafta Faiz probleminin çözümü
3. Hafta Annüite çeşitleri,
4. Hafta Peşin Değer; Birikimli Değer
5. Hafta Genel Annüiteler; Getiri Oranları;
6. Hafta Amortisman Çizelgeleri ve Borç Ödeme Fonları
7. Hafta Bonolar ve Diğer Teminatlar
8. Hafta Uygulamalar
9. Hafta İleri Finansal Analizler
10. Hafta İleri Finansal Analizler
11. Hafta İleri Finansal Analizler
12. Hafta Faize Stokastik Yaklaşımlar.
13. Hafta Faize Stokastik Yaklaşımlar.
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. The Theory of Interest, Stephen G. Kellison, Irwin Inc., U.S.A., 1991. 2. The Theory of Interest and Life Contingencies, Parmenter,M.M., ACTEX Publications, Connecticut, 1999.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 3   3         

ÖÇ2

 3   3         

ÖÇ3

 3   3         

ÖÇ4

 3   3         
  1. Faiz kavramı, faizinin ölçümünü öğrenir ve faiz problemlerini çözer.
  2. Annüite türleri ve bunların değerlemesine ilişkin yöntemleri formüle eder.
  3. Borç ödeme yöntemlerini formüle eder ve borç ödeme yöntemlerine ilişkin çizelgeleri oluşturur.
  4. Finansal yatırım araçlarının değerlemesinde faiz kavramını kullanır.