IST317


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEME IST317 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kategorik değişkenleri sınıflayarak kategorik verilere ilişkin analiz yöntemlerini kavratmak.
Dersin İçeriği Kategorik değişkenlerin tanımlanması, kategorik değişkenlerin olasılık dağılımları, olumsallık tabloları ve analizleri, genelleştirilmiş lineer modeller, log lineer modeller, lojit ve probit modeller, lojistik regresyon ve uygulamalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve sınıflandırılmasını öğretir. 2. Kategorik değişkenleri kullanarak yapılan istatistiksel analizleri incelemeyi öğrenir. 3.SPSS programını kullanarak sonuçları elde etmeyi öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel tanım ve kavramlar
2. Hafta Kategorik değişkenlerin olasılık dağılımları
3. Hafta Tahmin ve uyum iyiliği testleri
4. Hafta İki kategorik değişken için olumsallık tabloları
5. Hafta 2x2, RxC tipindeki olumsallık tabloları
6. Hafta Homojenlik ve bağımsızlık testleri ve Fisher’in kesinlik testi
7. Hafta İlişki ölçüleri
8. Hafta Üç kategorik değişken için olumsallık tabloları
9. Hafta Genelleştirilmiş lineer modeller
10. Hafta Olumsallık tabloları için log lineer model
11. Hafta Model seçimi ve analizi
12. Hafta Lojit ve probit modeller ve analizler
13. Hafta Lojistik regresyon analizi
14. Hafta Gerçek veriler üzerinde örnek uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Agresti, A., 2002, Categorical Data Analysis, John Wiley&Sons. 2. Lawal B.,2003,Categorical Data Analysis with SAS and SPSS Applications, Lawrance Erlbaum Associates.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek