EKO102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
EKONOMİ II EKO102 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ülke ekonomilerinin temel büyüklüklerini ve bu büyüklükler arasındaki etkileşimleri öğrenmelerini, gerek bir ülke içinde, gerekse ülkeler arası ekonomik, sosyal ve politik olguların birbirlerine ne denli bağlı olduklarını anlayarak çözümleyebilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Makroekonomik bilgiler, milli gelir, para piyasaları, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve kalkınma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ekonomi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Makro ekonomik sorunları anlayabilme, 2- Bu sorunlarla başa çıkabilme yeteneği ve bilgi birikimini kazanabilme, 3- Toplumun ekonomisini irdelemeye katkıda bulunabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Makroekonominin doğuşu ve başlıca kavramlar
2. Hafta Milli Gelir tanımları ve ilgili kavramlar
3. Hafta Milli gelir hesaplama yöntemleri
4. Hafta Milli geliri belirleyen faktörler: Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonlarıq
5. Hafta Denge milli gelirinin oluşumu
6. Hafta Çoğaltan ve hızlandıran mekanizmaları
7. Hafta Para kavramı, para çeşitleri ve kaydi para mekanizması
8. Hafta Paranın makroekonomideki rolü: Para politikası ve araçları
9. Hafta Maliye politikası ve araçları
10. Hafta Enflasyon
11. Hafta İstihdam, işsizlik
12. Hafta Konjonktürel dalgalanmalar ve iktisadi krizler
13. Hafta Uluslararası ekonomik ilişkiler ve dış ticaret teorisi
14. Hafta Ekonomik büyüme ve kalkınma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Mehmet Tomanbay &Turgut Gümüş, Genel Ekonomi, Gazi Kitapevi -Mahfi Eğilmez &Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası, Teori ve Türkiye Uygulaması, Remzi Kitabevi. -Erdinç Tokgöz, Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi: 1914-2009, İmaj Yayınları -Halil Seyidoğlu, Makroekonomi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

 

 

3

4

 

2

 

 

ÖÇ3

 

 

5

 

 

 

 

3

2

2

4

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek