IST302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR IST302 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 14 96 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye istatsitik eğimi sırasında ve çalışma kayaında gerekli olan istatistiksel yazılımları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu derste istatistik analizlerde en çok kullanılan R, Excel Statistical Tool Pack ve SPSS gibi istatistiksel yazılımlar tanıtılmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Excel ile istatistik analiz yapma becerisi kazanma 2. SPSS ile istatsitik analiz yapma becerisi kazanma 3. R Dilini kullanarak istatsitik analiz yapma becerisi kazanma 4. R Programlama dili kullanılarak R paketlerini kullanan programları yazma beceri kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta R açık sisteminin tanıtımı. R nin yüklenmesi ve basit kullanımı. Hesaplama aracı olarak R
2. Hafta R de giriş çıkış ve veri yapısı: vektör, matris ve liste yapısı. R ile temel programlama.
3. Hafta R de olasılık ve dağılımlar. Betimsel istatistikler. Grafik altsistemi.
4. Hafta R de tek ve çift örneklem hipotez testleri
5. Hafta R de regresyon ve korelasyon analizleri
6. Hafta R ile varyans analizi ve pametrik olmayan testler
7. Hafta R de tablo oluşturma. Bağımsızlık testleri
8. Hafta Excel istatsitik hazır fonksiyonlarını kullanımı. Fonsiyonlarla betimsel istatsitiklerin heesabı.
9. Hafta Excel tool pack kurulumu ve tek ve iki örneklem hipotez testleri .
10. Hafta Excel ile analizler: Regresyon koralasyon. Varyams analizi. Örnekler.
11. Hafta SPSS genel özellikleri. Veri yapısı. Veri girişi. Veri dönüştürme.
12. Hafta SPSS te yeni veri yaratma. Anket değerlendirme: Tablo oluşturma.
13. Hafta SPSS ile hipotez testleri ve analizler. Regresyon ve varyans analizilari.Örnekler.
14. Hafta SPSPS ile diğer analizler. Örnekler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Peter Dalgaard (2008), Introductory Statatistics With R, Springer. 2. Dretzke Beverly J.()2005, Statistics with Microsoft Excel, Pearson, Prentice Hall 3. Joaquim P. Marques(2007), Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 5 4 4      3   4

ÖÇ2

 5  4  4     3   4

ÖÇ3

 5  4  4     3   4

ÖÇ4

 5  4  4     3   4