MAT203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLERİ MATEMATİK I MAT203 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 40 83 165 3 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel ve genel matematikte öğretilen matematiği ileri düzeyde bilim dallarına uygulamak.
Dersin İçeriği Genelleştirilmiş integral çeşitleri, integrallerin yakınsaklığı, seri çeşitleri ve serilerin yakınsaklığı, fonksiyonlar ve fonksiyonların özellikleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Tek değişkenli fonksiyonlar ile çok değişkenli fonksiyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi ve beceriye sahip olması beklenmektedir. 2) Temel ve genel matematikteki kavram ve teoremlerin branş ve mesleğe göre uygulanabilirliğini kazanmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dizi tanımı, dizinin limiti, diziler üzerine teoremler.
2. Hafta Sonsuzluk, sınırlı monoton diziler, en küçük üst sınır ve en büyük alt sınır.
3. Hafta Üst limit, alt limit, iç içe aralıklar.
4. Hafta Sonsuz seriler, yakınsaklık ve ıraksaklık.
5. Hafta Sonsuz serilerde temel gerçekler.
6. Hafta Özel seriler, Geometrik, aritmetik seriler, p serisi.
7. Hafta Sabit terimli seriler için yakınsaklık, ıraksaklık.
8. Hafta Karşılaştırma testi, bütün testi, integral testi, alterne seri
9. Hafta Mutlak ve koşullu yakınsaklık, Oran testi, n kök testi, Raabe testi.
10. Hafta Düzgün yakınsalık, serilerin düzgün yakınsaklığı.
11. Hafta Weierstrass M testi, Dirichlet testi, Kuvvet serileri
12. Hafta Fonksiyonların Kuvvet serilerinin açılımları, serilerle tanımlanan fonksiyonlar
13. Hafta Power series, differantiation theorem for power series
14. Hafta Çok değişkenli fonksiyon, sonsuz seriler, iki katlı seriler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Murray R. Spiegel., İleri Matematik, Schaum’s outlines, Nobel Yayınevi. 2. Advance Calculus, Schaums series, McGraw Hill
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek