İST105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK YÖNTEMLER I İST105 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 14 28 70 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, istatistiğin temel kavramlarını tanıtıp, verilerin kullanımına sunulmasını ve özetlenerek yorumlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği İstatistiğin tarihsel gelişimi, istatistiğin tanımı ve önemi, temel kavramlar, verilerin toplanması, verilerin sunumu ve yorumlanması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılış ölçüleri, basıklık ve çarpıklık katsayıları, kutu grafiği. Olasılıkla ilgili temel kavramlar, tesadüfi değişken, tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı. Bernoulli, Binom, Poisson dağılımları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. İstatistiğin temel kavramlarını tanır. 2. Verilerin kullanıma sunulması ve özetlenerek karşılaştırmalar yapar. 3.Bernoulli, Binom ve Poisson dağılımın temel özelliklerini tanımlar. 4. Yığın ile örnek ilişkisini açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Temel Kavramlar, İstatistiğin tarihsel gelişimi, kapsamı, tanımı ve bugünkü önemi
2. Hafta Veri toplama araçları, verilerin düzenlenmesi ve sunulması ve frekans dağılımı
3. Hafta Grafikler
4. Hafta Merkezi eğilim ölçüleri
5. Hafta Dağılım ölçüleri
6. Hafta Basıklık ve çarpıklık katsayıları
7. Hafta Olasılık kavramı, tesadüfi değişken
8. Hafta Tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı
9. Hafta Bernoulli ve Binom dağılımı
10. Hafta Poisson dağılımı
11. Hafta Normal dağılım
12. Hafta Yığın ve örnek ilişkisi
13. Hafta Tahmin
14. Hafta Tahmin ve Hipotez testi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünver, Ö., Gamgam H., 2008, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin, Ankara. Bluman, Allan, G., 2004, Elementary Statistics, Mc Graw Hill
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

3

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

2

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek