İST211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I İST211 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 14 72 112 3 4

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul IST201
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yöneylem Araştırması ve Modelleme kavramlarının öğretilmesini esas alan bu derste; doğrusal programlamanın temel özellikleri, doğrusal karar modellerinin kurulması, simpleks yöntemiyle modellerin çözümü ve modellerden elde edilen sonuçların analiz edilmesi üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrencilere; gerçek hayata karşılaşılan karar verme problemlerini, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak modelleyebilme, çözebilme ve elde edilen sonuçları teknik ve ekonomik açıdan yorumlayabilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Karar problemlerini tanıyabilme 2. Durum analizi yapabilme 3. Durumu modelleyebilme 4. Çözüm yöntemini/yöntemlerini belirleyebilme • Doğrusal programlama modellerini çözebilme • Çözümü analiz edebilme • Takım çalışmasının önemini kavrama • Eniyileme kavramını anlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Tarihçe,Tanımlar
2. Hafta Modelleme, Karar Modeli, Karar Verme Süreçleri, Model Türleri
3. Hafta Yöneylem Araştırmasında Hesaplama Yöntemleri, Yöneylem Araştırması Çalışmalarının Fazları
4. Hafta Doğrusal Programlama
5. Hafta Hassaslık Analizi
6. Hafta Simpleks Yöntemi
7. Hafta Suni Başlangıç Noktasının Bulunması: M Yöntemi, İki Aşamalı Yöntem
8. Hafta Suni Başlangıç Noktasının Bulunması :Özel Durumlar (Dejenere, Alternatif Sınırsız ve Elverişli Olmayan Çözümler)
9. Hafta Simpleks Tablosu ile Hassaslık Analizi
10. Hafta Dual Problemler: Dualitenin Ekonomik Anlamı, Dual Simpleks Yöntemi
11. Hafta Dual Simpleks Hassaslık Analizi
12. Hafta Ulaştırma Modeli
13. Hafta Standart Doğrusal Programlama Probleminin Matris Tanımı
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 32
Kısa Sınavlar (%) 4
Ödevler (%) 4
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Hamdy A. Taha, “Operations Research: An Introduction”, 8th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2007. • Frederick S. Hillier ve Gerald J. Lieberman, “Introduction to Operations Research”, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005. • Ahmet Öztürk, “Yöneylem Araştırması”, 9. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2004. Wayne L. Winston, "Operations Research, Applications and Algorithms", 4th Edition, Duxbury Pres Thomson Learning, Inc., 2004.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

ÖÇ4

 

4

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek