İST401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK İST401 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 14 40 56 56 194 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Birden fazla değişken içeren problemlerle uğraşmaya ilişkin ilgili metotları öğrenmek ve bu metotların kullanılması.
Dersin İçeriği Vektör uzayı işlemleri, Matris işlemleri, Karesel formların metrik anlamı ve dağılımı, Aitken integrali, Koşullu ve Marjinal dağılımlar, En çok olabilirlik tahmin edicileri, Olabilirlik oranı ile ortalamaya ilişkin istatistiğinin çıkarılışı ve dağılımının bulunması , Hipotez testleri, Temel bileşenler analizi, Faktör analizi kavramları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Karşılaştığı problemin genel çerçevesini çizer, kısıtlarını belirtir. 2. Kuramsal inceleme, karşılaştırma, test yapma çalışmalarında bulunur. 3. Uygulamasını yapar, sonuçlarını rapor eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Matris ve vektörler cebri, raslantı değişken vektörü, ortalama vektörü
2. Hafta Kovaryans ve korelasyon matrisi, uzaklık matrisi, özdeğer, özvektör, karesel form
3. Hafta Çok değişkenli verilerin çeşitli grafiksel gösterimleri
4. Hafta Çok değişkenli normal dağılım olasılık yoğunluk fonksiyonu ve çeşitli özellikleri
5. Hafta Çok değişkenli normal dağılım,Ençok olabilirlik tahmini,Wishart dağılımı
6. Hafta Çok değişkenli normal dağılım,marjinal ve koşullu dağılımlar
7. Hafta Çok değişkenli normal dağılım,marjinal ve koşullu dağılımlar
8. Hafta Tek grup ortalama vektörü için Hotelling T2 testi
9. Hafta İki ve daha fazla grup ortalama vektörlerinin karşılaştırması için Hotelling T2 testi
10. Hafta SPSS uygulamaları
11. Hafta Temel bileşenler analizi
12. Hafta Faktör analizi
13. Hafta Faktör analizi
14. Hafta SPSS uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Johnson R. A. ve Wichern D. W., 1982, Applied Multivariate Stat. Anal., Prentice Hall. 2. Morrison D. F., 1967, Multivariate Statistical Methods, McGraw-Hill, N.Y.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek