İST212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II İST212 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 14 72 112 3 4

Ders Sorumluları EKLENECEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere, çeşitli sayısal yöntemlerle karar verme problemlerini bilgisayar yazılımları aracılığıyla çözebilmelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, karar verme problemlerinin çözümü için kullanılabilecek çok sayıda sayısal yöntem tanıtımından oluşmaktadır. En kısa yol problemi, Pert-Cpm uygulamaları, kuyruk modelleri, stok modelleri, oyun kuramı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Karar verme problemlerinin matematiksel modelini kurabilme 2- Problemin optimal çözümünü araştırabilme 3- Bilgisayar yazılımlarını matematiksel modellerin çözümünü araştırmada kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atama problemi ve uygulamaları
2. Hafta Atama problemi ve uygulamaları
3. Hafta Ağ Problemleri: En Kısa Yol, Pert-Cpm Uygulamaları, Maksimum Akım
4. Hafta En Kısa Yol, Pert-Cpm Uygulamaları
5. Hafta Pert-Cpm Uygulamaları
6. Hafta Kuyruk kuramı. Tek kanallı kuyruk modeli
7. Hafta Çok kanallı kuyruk modelleri
8. Hafta Kuyruk modellerinin uygulamaları
9. Hafta Envanter kuramına giriş
10. Hafta Envanter modellleri
11. Hafta Envanter modellerinin uygulamaları
12. Hafta Oyun kuramına giriş
13. Hafta Sıfır toplamlı oyunlar ve uygulamaları
14. Hafta Genel tekrar ve alıştırmalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 32
Kısa Sınavlar (%) 4
Ödevler (%) 4
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Hamdy A. Taha, “Operations Research: An Introduction”, 8th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2007. • Frederick S. Hillier ve Gerald J. Lieberman, “Introduction to Operations Research”, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005. • Ahmet Öztürk, “Yöneylem Araştırması”, 9. baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2004. Wayne L. Winston, "Operations Research, Applications and Algorithms", 4th Edition, Duxbury Pres Thomson Learning, Inc., 2004.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek