MAT104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOĞRUSAL CEBİR MAT104 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Doğrusal cebirin kullanıldığı bilim dallarında yeterli bilgiye ulaşmak ve matris, determinant, vektör uzayları ve lineer denklem sistemleri konusunda alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriği Matris, determinant, vektör uzayları ve lineer denklem sistemlerinin çözümlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Matris cebirine ilişkin temel kavramları öğrenip, matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri uygulayabilme 2) Bir matrisin determinantını, determinant özelliklerini kullanarak hesaplayabilme 3) Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulmada matrisleri kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Doğrusal denklem sistemleri, Gauss eliminasyon yöntemi
2. Hafta Matrisler, matris işlemleri, cebirsel özellikleri
3. Hafta Özel tip matrisler, parçalanmış matrisler, Eşolon matrisi
4. Hafta Denk matrisler, R2, R3, Rn’de reel vektör uzayları
5. Hafta Vektör uzayı ve özellikleri, germe ve doğrusal bağımlılık
6. Hafta Baz boyut, homojen sistemler,
7. Hafta Doğrusal sistemlerin matris ile gösterimleri, R2ve R3üzerinde standart iç çarpım
8. Hafta R3’de dış çarpım ve karma çarpım
9. Hafta Lineer dönüşümler, lineer dönüşüm matrisi
10. Hafta Determinantlar ve özellikleri, açılımları
11. Hafta Kofaktör açılımı, matrisin tersi
12. Hafta Özdeğerler ve Özvektörler
13. Hafta Köşegenleştirme ve benzer matrisler, Jordan normal formu
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Uygulamalı Lineer Cebir, Bernhard ROLMAN, Palme Yayıncılık. 2. Lineer Cebir, Prof.Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Gazi Üniversitesi Yayınları 3. Linear Algebra, Micheal O’NAN. Harcourt Brace Jovanovich Publishes 4. Elemantary Linear Algebra, A. WAYNE ROBERTS.,Benjamin-Cummings Pub Co
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

4

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

3

2

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek