İST106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK YÖNTEMLER II İST106 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 14 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders elde edilen bir veri ile parametrelere ait tahmin hesaplayabilmek. Ayrıca, bir probleme ilişkin hipotez oluşturma ve bu hipoteze için istatistiksel analiz yaparak yorumlayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sürekli değişkenlerin olasılık dağılımları, tahmin, güven aralıkları, hipotez testleri ve regresyona giriş konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Tahmin ve hipotezlerle ilgili temel kavramlarını tanır, 2. Verileri kullanarak tahmin yapar, 3. Elindeki verilerle hipotez oluşturarak analiz yapar, 4. Bulduğu sonuçları yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tahmin: Nokta tahmini
2. Hafta Tahmin: Aralık tahmini (güven aralığı) ve örnek çapı
3. Hafta Tek yığın için güven aralıkları
4. Hafta İki yığın için güven aralıkları
5. Hafta İki yığın için güven aralıkları
6. Hafta Bağımlı iki yığın için güven aralıkları
7. Hafta Hipotez Testi
8. Hafta Tek yığın için hipotez testi
9. Hafta İki yığın için hipotez testi
10. Hafta İki yığın için hipotez testi
11. Hafta Bağımlı iki yığın için hipotez testi
12. Hafta Ki-kare testi
13. Hafta Ölçme düzeylerine göre ilişki katsayıları
14. Hafta Regresyona Giriş
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ünver, Ö. ve Gamgam, H., “Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, 5. baskı, Seçkin Yayınevi,2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek