İNG201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YABANCI DİLDE OKUMA ve KONUŞMA İNG201 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 84 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul ING 101 veya ING 102
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler, gelecekte akademik bağlamda yapacakları çalışmalar adına okuma becerilerini geliştirecek belli okuma stratejileri hakkında bilgilendirileceklerdir. Dersin gerektirdiği sunumlar okuma parçalarıyla bağlantılı olarak seçilmektedir ve , öğrencilerin kendilerini yabancı dilde de ifade edebilme ve okudukları üzerine fikir yürütebilmeleri için kapasite ve seviyelerine uygun metinler sunulmaktadır. Öğrencilere, kendilerine faydalı olduğu düşünülen “ikna konuşması” bilgisi verilmekte ve sınıf sunumlarını yaparlarken, topluluğu ikna edebilme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir. Seçilen materyaller bir çok farklı yazın türü içerdiğinden bir çok farklı sentaktik yapı ve kelime bilgisine gerekli alt yapıyı sağlayacaktır. Okuma parçaları, konularının evrensel ve günümüz temalarını içermesi nedeniyle, öğrencileri hayat boyu okuma konusunda teşvik ve motive eder niteliktedir.
Dersin İçeriği Ders, her biri farklı bir okuma stratejisi içeren ve gazete yazılarından ve edebi değeri olan parçalara kadar çok çeşitli okuma parçalarından oluşacak biçimde farklı kaynaklardan derlenen metinler içeren dokuz (9) üniteden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin İngilizce alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Gelecekteki akademik araştırmalarının desteklenmesine yardımcı olacak hızlı okuma becerisine sahip olma 2- Metinler üzerine analiz ve sentez yapabilme 3- Kritik düşünme becerisini de kullanarak metinler üzerine yorum yapabilme ve bunları yabancı dilde ifade edebilme 4-Okuma parçalarından edindikleri alt yapı ve kültürel bilgileri hayata geçirebilme ve bu konular üzerine fikir yürütebilme 5- Sınıfta yapılacak sunumlar sayesinde ikna becerisi kazanıp, etkili ve etkin konuşma teknikleri sayesinde kendilerine sadece meslek alanlarında değil hayatın her alanında gerekli olacak sunum yetisi kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Family’s effect on making decision and give the student’s ideas or comments
2. Hafta Loneliness/ What can be done to overcome loneliness
3. Hafta Obesity and its side effects on people
4. Hafta What is stuttering and how can it occur?
5. Hafta Film Zamanı (the Nightmare before Christmas)
6. Hafta Home Schooling
7. Hafta Celebrity Worship
8. Hafta Film Haftası Shakespeare- Midsummer Nights Dream
9. Hafta ….Film Haftası
10. Hafta Ideal Age For Marriage (Receive students comments)
11. Hafta What is alienation? the positive effect on people
12. Hafta Sex discrimination at work place
13. Hafta Identity crisis
14. Hafta Film İzleme. (The Island 2005) The end of 1984.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Reading Formula With Note- Taking ( Compass Publishing/ Choi Ha Sun, Edmunds Paul, Worcester Adam, Woo Jun Seung Ready To Read Now
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

5

 

3

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

5

5

 

3

3

2

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek