İŞL411


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞL411 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere pazarlama alanındaki her konuda araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Derste, araştırma probleminin formule edilmesi; araştırma tasarımının belirlenmesi; ölçüm yönteminin belirlenmesi; veri toplama formunun oluşturulması; örneklem tasarımı ve veri toplama; veri kodlama ve analize hazırlama; veri analizi ve yorumu; araştırma raporunun hazırlanması konuları işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Pazarlama alanındaki herhangi bir araştırmayı tasarlayabilme, 2- Nicel ve nitel çalışma farkını ayırt edebilme ve karşılaştırabilme, 3- Uygun örneklemden uygun yöntemle veri toplayabilme, 4- Toplanan verilerin istatistiki analizlerini yapabilme ve gerekli formatta raporlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlama araştırmasına giriş
2. Hafta Pazarlama bilgi sistemi
3. Hafta Pazarlama araştırma süreci
4. Hafta Araştırma probleminin belirlenmesi
5. Hafta Kalitatif araştırma tasarımı
6. Hafta Tanımlayıcı kantitatif araştırma
7. Hafta Veri toplama yöntemleri
8. Hafta Ölçüm ve karşılaştırmalı ölçekler
9. Hafta Karşılaştırmasız ölçekler
10. Hafta Soru kağıdının hazırlanması
11. Hafta Örnekleme
12. Hafta Verilerin kodlanması
13. Hafta Veri analizi ve yorumu
14. Hafta Rapor hazırlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bahtışen KAVAK, Pazarlama Araştırmaları: Tasarım ve Analiz, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2008, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

3

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

 

4

 

 

2

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek