İST411


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ İST411 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 14 40 56 138 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çeşitli analiz tekniklerinden yararlanmak suretiyle, işletmenin karlılık durumunun yeterli olup olmadığı, borç ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığı, gerek kısa gerekse uzun vadeli borçların zamanında ödenip ödenmeyeceği, varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli olup olmadığı gibi konular saptanmaya çalışılarak, işletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişimi analiz etmektir.
Dersin İçeriği This course involves financial statement and financial statement analysis.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bir işletmenin karlılık durumunun yeterli olup olmadığını analiz etme 2. Borç ödeme yeteneğinin mevcut olup olmadığını analiz etme. 3. Varlıkların kullanılış biçimlerinin verimli olup olmadığını belirler 4. İşletmenin zaman içinde göstermiş olduğu değişimi analiz eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Tekniklerin Tanımı
2. Hafta Karşılaştırmalı (Yatay) Analiz
3. Hafta Karşılaştırmalı Bilanço Analizi ve Yorumu
4. Hafta Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Analizi ve Yorumu
5. Hafta Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi
6. Hafta Eğilim Yüzdeleri Analiz Tekniğinde Yorumlanması Gereken Kalemler ve Etkileşimleri
7. Hafta Eğilim Yüzdeleri Analizinde Yorum Ve Esaslar
8. Hafta Dikey (Yüzde) Analizi
9. Hafta Dikey (Yüzde) Analizi
10. Hafta Oran (Ratio) Analizi
11. Hafta Likidite, Mali, Faaliyet, Karlılık Oranları
12. Hafta İşletme İçi Mali Oranlar
13. Hafta İşletme Dışı Verilere Dayanılarak Hesaplanan Mali Oranlar
14. Hafta Endüstri Mali Oranları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ö. Akgüç, Mali Tablolar Analizi. E. Çetiner, İşletmelerde Mali Analiz. S. Büker, R. Aşıkoğlu, G. Sevil, Finansal Yönetim.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

 32  5 3  22       

ÖÇ2

   4  3 3 3     4

ÖÇ3

    4 33 3       4

ÖÇ4

 3 2  433 3       4