İST404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
STOKASTİK SÜREÇLER İST404 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28 14 71 80 193 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Stokastik süreçlerin durağanlık, bağımsız artışlılık vb. temel özelliklerini Bernoulli, Poisson ve Markov zincirleri aracılığıyla tanımlamak.
Dersin İçeriği Temel olasılık, Koşullu olasılık ve Beklenen Değer Kavramları, Bernoulli süreçleri, başarı sayıları ve başarı zamanları süreçleri, durağan ve bağımsız artışlı süreçler, Poisson süreçleri, varış sayıları ve varış zamanları, ileride tekrarlanma zamanları, Poisson süreçlerinin ayrıştırılması ve üst üste toplanması, Markov zincirleri, durumların sınıflandırılması, sabit bir duruma yapılan girişler, Markov zincirlerinde limit davranış, potansiyel matris ve eninde sonunda geçiş olasılıklarının hesabı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Stokastik süreçlerde durağanlık kavramını ve bağımsız artışlılık kavramını öğrenmek 2. Bernoulli ve Poisson süreçlerini öğrenmek 3. Markov zincirlerini öğrenmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Olasılık Kavramları
2. Hafta Matematiksel İstatistik Kavramları
3. Hafta Bernoulli Süreçleri, başarı sayıları süreci
4. Hafta Başarı Zamanları
5. Hafta Bağımsız Rasgele Değişkenlerin Toplamları
6. Hafta Poisson Süreçleri
7. Hafta Varış zamanları
8. Hafta Poisson Süreçlerinin süperpozisyonu ve ayrıştırılması
9. Hafta Birleşik Poisson Süeçleri
10. Hafta Markov zincirlerine giriş
11. Hafta Sabit bir duruma girişler
12. Hafta Durumların Sınıflandırılması
13. Hafta Potansiyel ve eninde sonunda geçiş olasılıkları
14. Hafta Limit Davranışları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Çınlar E., 1975, Introduction to Stochastic Processes, Englewood Cliffs, N J. 2. Ross, S.M., 1996, Stochastic Processes, JohnWiley&Sons..
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

3

 

 

5

 

 

2

 

 

3

ÖÇ2

 

5

 

3

 

 

3

 

 

2

1

 

 

ÖÇ3

 

5

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

5

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek