TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ I TUR101 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 28 56 112 - 2

Ders Sorumluları Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Türk Dili ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Dilin tanımını yapabilme, 2- Dünya dilleri hakkında fikir edinebilme, 3- Okuma, anlama, sözlü ve yazılı anlatma, kendini ifade edebilme, 4- İşletme alanıyla ilgili belgeler hazırlayabilme, 5- Sözlü veya yazılı olarak sunum yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil (Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri) Anadil ve anadili kavramlarıyla dile ilişkin diğer kavramların anlamları.
2. Hafta Anadil; ölçünlü dil(standart dil); lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri) Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı.)
3. Hafta Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları. Vurgu, tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu. Türkçedeki sesler ve sesletimleri; Ezgi
4. Hafta Noktalama İmleri (Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan ( nokta, virgül vb) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.)
5. Hafta Türkçenin Özellikleri. Yapısal Özellikleri , Kaynaksal Özellikleri, Anlamsal Özellikleri Anlatım Yolları
6. Hafta Türkçenin Bugünkü Durumu Türkçedeki yabancı sözcükler, Kısaltmalar Dil Kullanımındaki Yanlışlar
7. Hafta Anlam Bakımından Yanlışlar Yapı Bakımından Yanlışlar Çeviri Yanlışları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Anlatım Bozuklukları Süyleyiş Bozuklukları
10. Hafta Yanlış anlamda kullanma Amaca uygun sözcük kullanma Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma
11. Hafta Resmi Yazışmalar ve Yazışma Teknikleri
12. Hafta Dilekçe-özgeçmiş-başvuru yazısı
13. Hafta Resmi Yazılar; Tutanak, Karar, Karar Özeti
14. Hafta Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanımı (sunum, soru, açıklama vb)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

3

4

 

 

 

 

 

 

1

 

1

ÖÇ2

 

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

2

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ4

 

5

 

5

 

 

 

 

2

 

2

 

5

ÖÇ5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek