MAT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK 1 MAT101 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 82 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüz birçok önemli matematiksel araca gereksinim duyulan işletme bölümü öğrencilerine tek ve çok değişkenli fonksiyonları analiz etmeyi ve kısıtlı ve kısıtsız uygulamalar konusunda temel kavramları öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, istatistik bölümüne uyumlu fonksiyonlar, limiti süreklilik, türev ve diferansiyel kavramları, buna ek olarak iktisadi uygulamaları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Uygulamaya yönelik kavramlarla örnekler sayesinde matematik düşünmede etkinlik kazanma, 2- Gerek temel gerekse karmaşık problemleri çözerek özgüven sahibi olabilme, 3- Analitik ve çok yönlü düşünebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ön Bilgiler(Kümeler, Üstel ve Köklü Çokluklar, Eşitsizlikler, Denklemler)
2. Hafta Doğrunun Analitik İncelenmesi
3. Hafta Çemberin Analitik İncelenmesi
4. Hafta Trigonometrik oranlar ve Açıların Trigonometrik Oranları
5. Hafta Doğru+Çember Analitik Konularında Uygulama
6. Hafta Trigonotmetri Kavramlarında Uygulama
7. Hafta Fonksiyon, Fonksiyon Çeşitleri
8. Hafta Fonksiyon Çeşitleri, Ters Fonksiyon
9. Hafta Bazı Özel Fonksiyonlar ve Grafikleri
10. Hafta Trigonometrik Fonksiyonlar ve Grafikleri
11. Hafta Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar
12. Hafta Limit Kavramı, ε Tekniği, Sağ-Sol Limitler ve Süreklilik
13. Hafta Türev Kavramı, Sağ-Sol Türev, Türev Alma Kuralları
14. Hafta Türevin Uygulaması, Maksimum-Minimum Kavramları ve Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • BALCI, Mustafa., Genel Matematik, Balcı Yayınları. • ADAMS, A. Robert., Calculus, Addison-Wesley Yayınları. • SYDSAETER Knut, HAMMOND Peter., Temel Matematik(Ekonomik Analiz için), Tercüme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

2

 

 

1

3

 

 

 

5

3

 

 

ÖÇ2

3

 

3

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

ÖÇ3

4

4

 

2

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek