İŞL214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 214 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı ise öğrencilere örgüt içindeki insan davranışlarını anlatmak ve çalışanı daha etkin ve başarılı kılma yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders, örgütlerde birbiriyle etkileşim içinde olan bireylerin hem bireysel davranışlarının hem de grup içi davranışlarının incelenmesi konularını kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin örgütsel davranış alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Örgütlerde insan davranışlarını anlayabilme ve bu davranışların yönetim sürecini kavrayabilme, 2- Örgütün çalışma düzenini analiz edebilme, 3- birey-çevre-örgüt düzlemini bilimsel açıklamalar eşliğinde algılayabilme, 4-Grup çalışmalarında bireylerarası ilişkiler ve iletişimin detaylarına hakim olabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma
2. Hafta Davranış bilimlerinin tanımı ve gelişimi
3. Hafta İhtiyaçlar, engellenmesi, ertelenmesi, ihtiyaçlar hiyerarşisi,
4. Hafta Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi
5. Hafta Grup ve grup dinamiği
6. Hafta Örgüt kültürü
7. Hafta Sosyal çözülme ve kitle kültürü
8. Hafta Örgütsel stress ve stress yönetimi
9. Hafta Bireylerarası ilişkiler ve haberleşme
10. Hafta Yönetsel yetke ve güç
11. Hafta Liderlik
12. Hafta Motivasyon teorileri
13. Hafta Örgütlerde takım yönetimi
14. Hafta Çatışma ve Çatışmayı yönetme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Eren Erol,. ‘ Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi“ Beta yayınları, İstanbul Eroğlu F., „Davranış Bilimleri“, Beta Yayınları Ünsal Sığrı ve Sait Gürbüz, ‘ Örgütsel Davranış“, Beta yayınları, İstanbul Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A., Campbell, Timothy T. (2010). Organizational Behavior. Prentice Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek